2016-02-24

626 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 626 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 Totalt
Syrien 26 43 17 28 2 26 29 171
Irak 4 12 14 1   14 8 53
Afghanistan 11 8 5 2 1 13 13 53
Övriga 59 62 65 4 17 81 61 349
Totalt 100 125 101 35 20 134 111 626

Av dessa 626 var de senaste sju dagarna 30 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 27 % afghaner.