2016-02-25

612 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 612 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 Totalt
Syrien 43 17 28 2 26 29 26 171
Irak 12 14 1   14 8 10 59
Afghanistan 8 5 2 1 13 13 3 45
Övriga 62 65 4 17 81 61 47 337
Totalt 125 101 35 20 134 111 86 612

Av dessa 612 var de senaste sju dagarna 30 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 27 % afghaner.