2016-02-26

607 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 607 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 Totalt
Syrien 17 28 2 26 29 26 51 179
Irak 14 1   14 8 10 7 54
Afghanistan 5 2 1 13 13 3 9 46
Övriga 65 4 17 81 61 47 53 328
Totalt 101 35 20 134 111 86 120 607

Av dessa 607 var de senaste sju dagarna 34 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 21 % afghaner.