2016-03-02

528 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 528 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 Totalt
Syrien 26 51 24 10 2 14 16 143
Irak 10 7 7 2 3 11 8 48
Eritrea 1 3 4 2   16 12 38
Somalia 6 10 4     9 6 35
Afghanistan 3 9 8 2   4 9 35
Övriga 40 40 42 11 5 48 43 229
Totalt 86 120 89 27 10 102 94 528

Av dessa 528 var de senaste sju dagarna 37 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 22 % afghaner.