2016-03-03

543 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 543 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 Totalt
Syrien 51 24 10 2 14 16 15 132
Irak 7 7 2 3 11 8 5 43
Eritrea 3 4 2   16 12 3 40
Afghanistan 6 10 4     9 6 35
Somalia 3 9 8 2   4 9 35
Övriga 50 35 1 3 61 45 63 258
Totalt 120 89 27 10 102 94 101 543

Av dessa 543 var de senaste sju dagarna 40 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 23 % afghaner.