2016-03-03

Migrationsverket stoppar tills vidare alla överföringar till Ungern

Igår beslutade Migrationsdomstolen i Stockholm att stoppa två överföringar av asylsökande från Sverige till Ungern enligt Dublinförordningen. Migrationsverket delar inte domstolens bedömning, men stoppar tills vidare alla överföringar till Ungern.

Under hösten 2015 har det kommit flera rapporter som kritiserar det ungerska asylsystemet, bland annat från Hungarian Helsinki Committee och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Förvaltningsdomstolen bedömer nu att det finns systematiska brister i asylsystemet i Ungern vilket gör att asylsökande inte kan överföras dit enligt Dublinförordnigen.

– Migrationsverket har länge följt situationen i Ungern, men delar inte domstolens bedömning av landets asylsystem. Därför anser inte verket att alla överföringar till Ungern bör upphöra. Däremot stoppar Migrationsverket tillsvidare alla överföringar till Ungern, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Migrationsverket kommer att överklaga migrationsdomstolens beslut om att stoppa överföringar till Ungern.