2016-03-04

529 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 529 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 Totalt
Syrien 24 10 2 14 16 15 21 102
Irak 7 2 3 11 8 5 11 47
Eritrea 4 2   16 12 3 3 40
Afghanistan 8 2   4 9 7 6 36
Somalia 4     9 6 8 8 35
Övriga 42 11 5 48 43 63 57 269
Totalt 89 27 10 102 94 101 106 529

Av dessa 529 var de senaste sju dagarna 37 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 30 % afghaner.