2016-03-10

551 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 551 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 Totalt
Syrien 20 9 7 6 16 15 16 89
Afghanistan 6 9 1 2 15 22 11 66
Irak 12 8   2 17 13 3 55
Somalia 8 5 1 1 12 8 8 43
Eritrea 3 4   2 11 2 6 28
Övriga 57 44 8 9 58 49 45 270
Totalt 106 79 17 22 129 109 89 551

Av dessa 551 var de senaste sju dagarna 34 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 29 % afghaner.