2016-03-11

516 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 516 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 Totalt
Syrien 9 7 6 16 15 16 9 78
Afghanistan 9 1 2 15 22 11 10 70
Irak 8   2 17 13 3 5 48
Somalia 5 1 1 12 8 8 5 40
Eritrea 4   2 11 2 6 3 28
Övriga 44 8 9 58 49 45 39 252
Totalt 79 17 22 129 109 89 71 516

Av dessa 516 var de senaste sju dagarna 31 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 26 % afghaner.