2016-03-24

522 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 522 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
  17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 Totalt
Syrien 21 8 12   25 18 20 104
Irak 9 4 4   13 11 4 45
Somalia 5 6     10 6 6 33
Statslös 3 5     6 7 11 32
Afghanistan 3 6 1 1 7 10 3 31
Övriga 68 37 14 8 72 35 43 277
Totalt 109 66 31 9 133 87 87 522

Av dessa 522 var de senaste sju dagarna 25 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 20 % afghaner.