Statistik

Migrationsverkets statistik visar hur många som ansökt om och som fått tillstånd för att leva i Sverige.

Antal asylsökande – aktuell statistik

Under vecka 33 sökte totalt 545 personer asyl i Sverige, en ökning med 46 personer jämfört med veckan innan. 40 av de asylsökande under vecka 33 var ensamkommande barn, vilket är 10 fler än veckan innan. De fem största grupperna utgör 50 % av alla asylsökande.

Du kan förstora bilderna genom att klicka på dem.

Årsstatistik

Senaste månadsstatistiken
     
Inkomna ansökningar om asyl ExcelExcel PdfPDF
Avgjorda asylärenden ExcelExcel PdfPDF
Inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem ExcelExcel PdfPDF
Personer mottagna i en kommun ExcelExcel PdfPDF
Beviljade arbetstillstånd ExcelExcel PdfPDF
Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter ExcelExcel PdfPDF

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-22