Asylsökande

Asylsökande.

Klicka på diagrammet för att förstora det

Asylsökande, de 15 största länderna
Medborgarskap jan–aug 2016 jan–aug 2015 ökning/ minskning Antal % ökning/ minskning Procent
Syrien 3 997 14 680 -10 683 - 73 %
Afghanistan 2 262 5 691 -3 429 - 60 %
Irak 1 999 2 191 -192 - 9 %
Somalia 1 244 3 306 -2 062 - 62 %
Statslös 968 2 738 -1 770 - 65 %
Iran 895 752 143 + 19 %
Eritrea 881 5 165 -4 284 - 83 %
Georgien 500 509 -9 - 2 %
Albanien 459 1 599 -1 140 - 71 %
Ukraina 406 1 047 -641 - 61 %
Mongoliet 354 609 -255 - 42 %
Etiopien 345 891 -546 - 61 %
Marocko 283 526 -243 - 46 %
Serbien 282 759 -477 - 63 %
Turkiet 260 143 117 + 82%
Övriga 4 982 8 170 -3 188 - 39 %
TOTAL 20 117 48 776 -28 659 -59 %

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-01