Asylsökande

Asylsökande.

Klicka på diagrammet för att förstora det

Asylsökande, de 15 största länderna
Medborgarskap jan–nov 2016 jan–nov 2015 ökning/ minskning Antal % ökning/ minskning Procent
Syrien 5127 48245 -43118 - 89 %
Afghanistan 2785 36259 -33474 -92 %
Irak 2557 18863 -16306 - 86 %
Somalia 1572 5120 -3548 - 69 %
Statslös 1236 7185 -5949 -83 %
Iran 1176 4054 -2878 - 71 %
Eritrea 1096 7053 -5957 - 84 %
Albanien 705 2481 -1776 - 72 %
Georgien 685 802 -117 - 15 %
Turkiet 650 233 417 + 179 %
Ukraina 547 1318 -771 - 58 %
Etiopien 487 1569 -1082 - 69 %
Mongoliet 486 992 -506 - 51 %
Serbien 397 981 -584 - 60 %
Marocko 381 816 -435 -53 %
Övriga 7042 13034 -5992 - 46 %
TOTAL 26929 149005 -122076 -82 %

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-01