Asylsökande 2015 och 2014

Asylsökande.

Klicka på diagrammet för att förstora det

Asylsökande, de 15 största länderna
Medborgarskap jan–aug 2015 jan–aug 2014 Ökning/ minskning Antal Ökning/ minskning Procent
Syrien 9 932 15 177 -5 245 - 35 %
Eritrea 4 257 6 842 -2 585 - 38 %
Afghanistan 3 499 1 539 1 960 + 127 %
Somalia 2 840 2 507 333 + 13 %
Statslös 2 051 3 397 -1 346 - 40 %
Irak 1 603 1 252 351 + 28 %
Kosovo 1 378 606 772 + 127 %
Albanien 1 307 930 377 + 41 %
Ukraina 924 508 416 +82 %
Serbien 689 655 34 + 5 %
Etiopien 678 283 395 + 140 %
Iran 617 488 129 + 26 %
Mongoliet 532 386 146 + 38 %
Marocko 451 479 -28 - 6 %
Georgien 445 470 -25 - 5 %
Övriga 5 830 5 779 51 + 1 %
TOTAL 37 033 41 298 -4 265 - 10 %

Sidan senast uppdaterad: 2015-09-01