Översikter och statistik från tidigare år

Här finns detaljerade statistiska översikter över längre perioder samt statistik från tidigare år.

Samtliga tabeller visar bara statistik över förstagångsansökningar och beslut. Personer som haft ett uppehållstillstånd och beviljats en förlängning av detta ingår inte.

Tabellerna om beviljade uppehållstillstånd visar beslut från både Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

Dokumenten i pdf-format öppnas i nytt fönster. De finns också som excel-filer för den som vill arbeta vidare med statistiken.

Översikter och tidsserier
     
Beviljade uppehållstillstånd 1980–2015 ExcelExcel 2007 PdfPDF
Beviljade uppehållstillstånd 2009–2016 ExcelExcel 2007 PdfPDF
Asylsökande till Sverige 1984–1999 ExcelExcel 2007 PdfPDF
Asylsökande till Sverige 2000–2016 ExcelExcel 2007 PdfPDF
Beviljade uppehållstillstånd 1980–2014 flyktingar m.fl. ExcelExcel 2007 PdfPDF
Beviljade uppehållstillstånd till nära anhöriga 1986–2014 ExcelExcel 2007 PdfPDF
Uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl 2000–2014 ExcelExcel 2007 PdfPDF
Uppehållstillstånd till gäststuderande 1986–2014 ExcelExcel 2007 PdfPDF
Uppehållstillstånd till adoptivbarn 1984–2014 ExcelExcel 2007 PdfPDF
Uppehållstillstånd/uppehållsrätter enligt EES-regler 1994–2014 ExcelExcel 2007 PdfPDF
Beviljade förstagångstillstånd och uppehållsrätter 2014 ExcelExcel 2007 PdfPDF
Översikt av beviljade arbets- och uppehållstillstånd 2005–2014 ExcelExcel PdfPDF

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-20