Vilka rättigheter har du?

Dela
Två personer som läser Barnkonventionen.

Vem är barn?

I Sverige är du barn tills du har fyllt 18 år.

Vilka rättigheter har du?

Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter. FN betyder Förenta Nationerna. I FN ingår nästan alla världens länder. Det är en organisation som samarbetar för fred och mänskliga rättigheter.
 
Barnkonventionen innehåller de rättigheter som alla barn ska ha. Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa barnkonventionen.
 
Barnkonventionen består av regler som beskriver vad du som barn har rätt till. Reglerna kallas för artiklar och i dem står det att:

 • du har samma rättigheter som andra barn  (artikel 2).
 • ditt bästa alltid ska vara viktigt (artikel 3).
 • du har rätt att leva och utvecklas (artikel 6).
 • du har rätt att säga vad du tycker (artikel 12).

Asylsökande barn har samma rättigheter som andra barn i det svenska samhället, till exempel: 

 • du har rätt att komma till tals. Det betyder att om du vill, har du rätt att tala och bli lyssnad på.
 • du har rätt till sjukvård och tandvård om du behöver det.
 • du har rätt att gå i skolan.

Du kommer att träffa personer från olika myndigheter

Migrationsverket ansvarar bland annat för att:

 • att utreda och fatta beslut om du och din familj har rätt till asyl eller inte
 • bostaden – om ni bor i Migrationsverkets lägenheter
 • ekonomiskt stöd – om ni inte har egna penga
 • att utse ett offentligt biträde. Det är en person som kan svenska lagar och som hjälper er med ansökan om asyl.
 • att hjälpa er med er resa från Sverige om ni inte får stanna här.

Kommunen ansvarar bland annat för:

 • att du får gå i förskola, skola och gymnasium.
 • något som heter socialtjänsten. Inom socialtjänsten arbetar personalen efter en lag som heter socialtjänstlagen. Lagen handlar om era rättigheter till vård och omsorg. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få det av någon annan.

Sjukvården ansvarar för att:

 • du får tand- och sjukvård.

Sidan senast uppdaterad: 2014-02-06