Uppehållstillstånd – vad händer då?

Det betyder att du har fått JA på din ansökan om asyl. Du får stanna i Sverige.

Dela
Sverigekarta.

Vad händer om jag får tillstånd?

Du och din gode man blir kallade till ett samtal med personal på mottagningsenheten. På mötet får du veta varför du har fått tillstånd att stanna i Sverige. Du får ett bevis som visar att du har fått tillstånd.

Permanent uppehållstillstånd betyder att du har rätt att stanna i Sverige så länge du vill. I vissa fall kan Migrationsverket ge uppehållstillstånd som gäller en viss tid, till exempel ett år.

Vad ska jag och min gode man göra när jag fått tillstånd?

Du och din gode man ska besöka Skatteverket för att folkbokföra dig. Det innebär bland annat att du får ett personnummer med de fyra sista siffrorna.

En månad efter att du fått uppehållstillstånd blir du utskriven från Migrationsverket. Då får du inte längre dagersättning och ditt bankkort slutar fungera. Om du behöver pengarna på kortet är det viktigt att du tar ut dem innan du blir utskriven från Migrationsverket.

Ditt asylärende är sedan avslutat. Kommunen där du bor har i fortsättningen hela ansvaret för dig. 

Sidan senast uppdaterad: 2014-02-06