Så kan du hjälpa människor på flykt

Aktuellt

  • 2016-07-26

    6 200 asylsökande erbjuds nytt boende

    Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer antalet asylsökande i år att vara fortsatt lågt jämfört med 2015, samtidigt som antalet lediga platser i våra egna boenden ökar. Därför har vi nu antagit en plan för att ta bort förtätningsplatser och lämna de boenden vars avtal med oss löper ut. Totalt erbjuds 6 200 människor ett nytt boende.
  • 2016-07-06

    Boende på vatten: Villkoren uppfylls inte i avtalet

    Villkoren i Migrationsverkets avtal med Floating Accommodations Sweden AB är inte uppfyllda. Ett beslut från Länsstyrelsen Västernorrland som förbjuder Utansjö hamn att ta emot passagerarfartyg innebär ett avgörande hinder för leverantören att påbörja uppdraget enligt avtalet.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.