Så kan du hjälpa människor på flykt

Aktuellt

  • 2016-05-26

    Boende på vatten – direktupphandling avbryts

    Migrationsverket avbryter nu direktupphandlingen av boendeplatser på passagerarfartyg och bostadsplattformar.
  • 2016-05-04

    Migrationsverket slutar förtäta asylboenden

    Efter höstens akuta behov av boendeplatser för asylsökande har det varit trångbott på landets asylboenden. Men nu är situationen en annan − de sökande kan successivt få plats på boenden med mer utrymme. Därför beslutar Migrationsverket inom kort att inte teckna fler nya förtätnings- och tilläggsavtal.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.