Så kan du hjälpa människor på flykt

Aktuellt

  • 2016-08-12

    Avveckling av tillfälliga asylboenden

    Just nu söker färre personer skydd i Sverige och färre är i behov av boenden som Migrationsverket ordnar. Därför avvecklar myndigheten tillfälliga boendeplatser som tidigare har blivit upphandlade. Samtidigt bor många med giltiga uppehållstillstånd kvar i myndighetens boenden för asylsökande.
  • 2016-07-26

    6 200 asylsökande erbjuds nytt boende

    Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer antalet asylsökande i år att vara fortsatt lågt jämfört med 2015, samtidigt som antalet lediga platser i våra egna boenden ökar. Därför har vi nu antagit en plan för att ta bort förtätningsplatser och lämna de boenden vars avtal med oss löper ut. Totalt erbjuds 6 200 människor ett nytt boende.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.