Så kan du hjälpa människor på flykt

Aktuellt

  • 2016-06-14

    Ramavtalsupphandling av asylboenden överklagad

    Migrationsverkets ramavtalsupphandling av tillfälliga asylboenden har överklagats i 19 av 21 län. I 13 län har myndigheten gjort om utvärderingen och fattat nya tilldelningsbeslut. Detta innebär att ramavtal får tecknas först senare i juni.
  • 2016-06-09

    Migrationsverket rättar tilldelningsbeslut

    Den 1 juni offentliggjorde Migrationsverket tilldelningsbeslutet i ramavtalsupphandlingen av tillfälliga asylboenden. Av de 21 länen som upphandlingen gjordes i har Migrationsverket igår, den 8 juni, rättat tio tilldelningsbeslut. Rättelserna innebär att avtalsspärren i de tio länen förlängs fram till och med 20 juni.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.