Fakta om visum

Visum är ett tillstånd som kan behövas för att den som är medborgare i ett land utanför EU ska kunna besöka Sverige och andra länder inom Schengenområdet.

Olika anledningar för att ansöka om visum

Visum kan beviljas för:

  • att besöka släkt eller vänner
  • affärs- eller konferensbesök, seminarier eller liknande arrangemang
  • turistbesök
  • att delta i idrottsturneringar
  • kulturellt utbyte
  • annat särskilt angivet syfte av till exempel av personlig eller ekonomisk natur
  • genomresa (transit).

Så länge gäller ett visum

Ett visum är tidsbegränsat och gäller under högst 90 dagar per halvår. Om du ska besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska du istället ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Den som varit 90 dagar inom Schengenområdet måste vara utanför Schengen i 90 dagar för att kunna få ett nytt Schengenvisum.

Det går att ansöka om ett Schengenvisum som gäller för flera inresor om du till exempel regelbundet besöker dina barn eller åker till Sverige på återkommande affärsbesök. Ett visum med flera inresor kan gälla för vistelser på maximalt 90 dagar per halvår under en period på maximalt 5 år.

Den som har särskilda skäl kan få ett visum för längre tid (D-visering). En D-visering gäller i hela Schengenområdet men prövas enligt nationella regler och kan gälla för högst 1 år.

Med hjälp av EU:s viseringskalkylator kan du räkna ut när du kan resa in i Schengenområdet igen, och hur många dagar du kan stanna.

Om du får visum kan du besöka övriga länder inom Schengen. Om ditt pass inte godtas av alla Schengenländer kan ditt visum bara gälla för inresa i Sverige eller i vissa länder inom Schengen.

Räkna ut din viseringstid med EU:s viseringskalkylatorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prövning av visum

Praxis för visum fastställs av Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Om det gäller tolkning av viseringskodexen fastställs praxis av EU-domstolen.

Länder som omfattas av den fria rörligheten inom Europa

Land
Belgien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Island
Italien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

Sidan senast uppdaterad: 2015-03-30