Hälso- och sjukvård

I Sverige ansvarar landsting och regioner för hälso- och sjukvården.  Dessa finns spridda över hela landet.

Varje landsting har en egen webbplats med information om den vård de erbjuder vid sjukhus och vårdcentraler. Med det finns också en gemensam webbplats för alla landsting och regioner – Vårdguiden (www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

På Vårdguiden hittar du bland annat kontaktuppgifter och öppettider till olika vård- och tandmottagningar. Du kan ringa till Vårdguiden dygnet runt. Telefonnumret är 1177. När du ringer får du prata med en sjuksköterska som bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och kan hänvisa dig till rätt vårdmottagning om det behövs.

Rätt till vård

När du ansöker om asyl i Sverige har du rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Det är landstinget som beslutar om den vård du kan få. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.  

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Hälsoundersökning

Alla asylsökande får också ett erbjudande om att genomgå en hälsoundersökning. Landstinget kommer att kontakta dig så snart som möjligt efter det att du ansökt om asyl. Vid hälsoundersökningen får du råd om hälsofrågor, erbjudande om provtagningar och information om hälso- och sjukvården i Sverige.

När du behöver vård

Om du blir sjuk eller skadar dig ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. I de flesta fall ska du ringa och boka en tid innan du besöker vårdcentralen. Via Vårdguiden kan du hitta telefonnummer till de vårdcentraler som finns på den ort där du bor. Blir du akut sjuk och behöver ambulans ska du ringa nödnumret 112 som gäller över hela landet.

För akut tandvård ska du gå till Folktandvården eller någon annan tandläkare som landstinget hänvisar till.

Om sjukresor

En sjukresa betyder att du kan få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från en vårdcentral eller ett sjukhus om det finns medicinska skäl. Det är den som ger dig vård som bedömer om du har rätt till sjukresa. Du kan ringa Vårdguiden för att få mer information om vad som gäller för ditt landsting där du bor.

Apotek

På apotek kan du köpa olika sorters läkemedel och andra hälsoprodukter. Det är också till ett apotek du ska gå om du ska hämta ut medicin som en läkare har skrivit ut till dig på recept.

Ta med ditt LMA-kort

När du besöker en vårdmottagning eller hämtar ut medicin vid ett apotek, behöver du visa upp ditt LMA-kort. Har du inte hunnit få ditt LMA-kort så ska du visa upp ditt kvitto på mottagen ansökan om asyl.

Avgifter du ska betala

Besök vid vårdcentral

Du betalar 50 kronor för ett besök hos en läkare på vårdcentralen och för läkarvård som du får efter remiss*. Samma avgift gäller för återbesök.

Du betalar 25 kronor om du ska besöka en sjuksköterska eller sjukgymnast.

Akut sjukhusvård

Avgiften för akuta besök på sjukhus varierar över landet. Du hittar aktuella avgifter på landstingets webbplats eller via Vårdguiden.

Akut tandvård

Du betalar 50 kronor när du akut behöver besöka Folktandvården. Om du vänder dig till en privat tandläkare utan landstingets godkännande ska du betala tandläkarens avgift.

Sjukresa

Du betalar högst 40 kronor för en sjukresa. Du kan ansöka om ersättning för den del av avgiften som överstiger 40 kronor från landstinget.

Läkemedel

Du betalar 50 kronor för de flesta läkemedel som du hämtar ut på recept. Ibland är de läkemedel som skrivs ut på recept dyrare än 50 kronor.

*En remiss är ett meddelande som läkaren skickar till en annan vårdmottagning när det finns behov av en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller medicinsk information om till exempel vad du har för symtom, hur du mår och dina tidigare sjukdomar och skador. Den vårdmottagning som tar emot remissen kommer sedan att kalla dig till undersökning.

Ersättning från Migrationsverket

Du kan ansöka om särskilt bidrag hos Migrationsverket för avgifter du har betalat när du behövt vård och kostnader för läkemedel som du har fått utskrivna på recept.

Vid akut sjukvård kan du ansöka om ersättning för den del av avgiften som överstiger 50 kronor. Samma belopp gäller om du har behövt akut tandvård under förutsättning att Folktandvården inte hade öppet eller inte hade lediga tider när du behövde vården.

Du kan ansöka om ersättning för kostnader för receptbelagda läkemedel som kostat mer än 50 kronor.

Ta med kvittot till Migrationsverket och lämna in en ansökan om särskilt bidrag så snart du kan efter akutbesöket.

Om dina utgifter överstiger 400 kronor

Om du under sex månader har betalat mer än 400 kronor för läkarbesök, sjukresor, receptbelagda läkemedel och annan behandling som exempelvis sjukgymnastik kan du ansöka om särskilt bidrag. Migrationsverket kan ersätta dig för de kostnader som överstiger 400 kronor. För att få tillbaka pengar ska du visa dina kvitton på att du har betalat avgiften (inte fakturor). När det gäller kvitton för läkemedel behöver du lämna in receptspecifikationen där ditt namn framgår.

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-30