Arbetstillstånd för medborgare i Australien, Kanada, Nya Zeeland och Sydkorea

Vissa länder har slutit avtal med Sverige som ger personer mellan 18 och 30 år möjlighet att vara i Sverige i upp till ett år och arbeta under den tiden.

Arbetet ska vara tillfälligt och du behöver inte ha något erbjudande om arbete när du ansöker om tillstånd. Du kan söka arbete efter att du kommit till Sverige.

Läs mer om att arbeta i Sverige på work.sweden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav för att få tillstånd

För att få tillstånd ska du:

 • vara medborgare i Australien, Kanada, Nya Zeeland eller Sydkorea
 • vara mellan 18 och 30 år
 • ha ett giltigt pass
 • ha pengar så att du kan försörja dig under den första tiden Sverige (minst 15 000 SEK)
 • ha en returbiljett eller tillräckligt med pengar för att köpa en
 • ha en giltig sjukförsäkring (gäller inte medborgare i Australien)
 • inte ha några medföljande barn.

Så ansöker du

Du ansöker om tillståndet ifrån hemlandet eller något annat land utanför Sverige där du bor. Du fyller i blanketten Application for residence and work permit in Sweden for young people from Australia, Canada, New Zealand and South Korea, nr 155011 och lämnar in den till en svensk ambassad eller generalkonsulat. Innan du lämnar in din ansökan ska du kontakta ambassaden eller generalkonsulatet.

Hitta närmaste ambassad på www.swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I de flesta fall betalar du en avgift.

Det här ska du skicka med din ansökan:

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • bankutdrag som visar att du kan försörja dig under den första tiden i Sverige
 • kopia på returbiljett eller dokument som visar att du har tillräckligt med pengar för att köpa en
 • dokument som visar att du har en sjukförsäkring som gäller i Sverige (gäller inte medborgare i Australien).

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

När vi tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Så snart som möjligt efter att du fått ditt uppehållstillstånd och kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna dina fingeravtryck och bli fotograferad.

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för ett år, men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Ett tillstånd för ferier kan inte förlängas.

När du reser in i Sverige ska du visa upp ditt beslut om uppehållstillstånd tillsammans med ett giltigt pass.  

Viktigt om försäkring

Du som får tillstånd för kortare tid än ett år blir inte folkbokförd i Sverige och har då inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2015-02-25