Anställa en gästforskare

En gästforskare som är medborgare i ett land utanför EU och som vill arbeta i Sverige behöver ha ett uppehållstillstånd.

För arbete som varar kortare tid än tre månader behövs inget uppehållstillstånd. Däremot behöver medborgare i vissa länder ha visum.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det här är en gästforskare

En gästforskare är en person som genom en högskoleutbildning har behörighet till en doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige.

Som gästforskare räknas inte personer som har blivit antagna till forskarutbildning i Sverige för att få sin PhD-examen här eller ska bedriva del av sin forskarutbildning i Sverige. Den som har blivit antagen till forskarutbildning i Sverige för att få sin PhD-examen ska ansöka om uppehållstillstånd som studerande. Den som är antagen till en forskarutbildning i ett annat land och ska bedriva del av sin utbildning i Sverige ska istället ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd som studerande

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för besök

Krav för uppehållstillstånd

Du som vill anställa en gästforskare ska

  • vara godkänd som forskningshuvudman av Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • fylla i blanketten Mottagningsavtal för gästforskare i Sverige, nr 230011, som ska vara undertecknad av dig och forskaren.

Skicka mottagningsavtalet till forskaren som ska lämna in det tillsammans med sin ansökan om uppehållstillstånd.

Ansöka om uppehållstillstånd

Gästforskaren ska själv ansöka om uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan resan till Sverige. Personer som befinner sig i Sverige med tillstånd för studier kan dock ansöka på webben medan han eller hon befinner sig i Sverige. Mer information finns under rubriken Arbeta i Sverige

Efter beslut

När beslut är fattat skickas det till dig och forskaren där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Vill du ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från forskaren. Om personen får tillstånd gäller det för samma tid som mottagningsavtalet omfattar, men aldrig längre än personens pass är giltigt. En person med uppehållstillstånd som gästforskare är undantagen från kravet på arbetstillstånd och får därmed arbeta någon annanstans vid sidan av sin forskning.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av utlandsmyndigheten. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i en blankett med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Förlängning

Blir mottagningsavtalet förlängt ska forskaren ansöka om att förlänga sitt tillstånd. Om det efter fyra år fortfarande finns ett mottagningsavtal kan forskaren få permanent uppehållstillstånd.

Om Migrationsverket avslår ansökan

Ett beslut om arbetstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

Viktigt om försäkring

Den som har fått ett tillstånd för minst ett år och kommer att vistas i Sverige under minst ett år kan folkbokföra sig hos Skatteverket. Den som får tillstånd för kortare tid än ett år blir inte folkbokförd i Sverige och har då inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att gästforskaren har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Blanketter

Mottagningsavtal för gästforskarePDF
Blankett nr 230011 (på svenska)

Hosting agreement for visiting researchers in SwedenPDF
Blankett nr 231011 (på engelska)

Sidan senast uppdaterad: 2015-12-17