Anställa en bärplockare

En bärplockare som är medborgare i ett land utanför EU behöver ha arbetstillstånd.

Blåbär.

För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder också ha visumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enklare att ansöka om arbetstillstånd för bärplockare

I februari 2016 kommer en ny webbansökan finnas för dig som ska ansöka om arbetstillstånd för grupper som ska arbeta som bärplockare eller övrig servicepersonal. I den nya webbansökan kommer du som uppdragsgivare eller arbetsgivare påbörja ansökan. Ombudet för gruppen av arbetstagare kompletterar sedan ansökan med sökandens uppgifter. Med det nya sättet att ansöka får Migrationsverket in rätt uppgifter direkt från dig som arbetsgivare eller uppdragsgivare. Det gör att handläggningen kan påbörjas snabbare och ökar chanserna att bärplockarna får sina beslut om arbetstillstånd i tid till bärplockarsäsongen. Mer information om den nya ansökan kommer inom kort.

Fler än de som plockar bär omfattas

Kraven gäller även de personer som ska arbeta som stöd till bärplockare. Det betyder att samma villkor ställs på dig när du till exempel anställer en kock eller tolk för bärplockarna.

Ett arbetstillstånd är knutet till ett visst yrke och en viss arbetsgivare. Därför ska du skriva det yrke personen faktiskt arbetar med när du fyller i Anställningserbjudandet.  

Krav för arbetstillstånd

Det ställs särskilda krav på dig som vill anställa eller anlita en person som ska arbeta inom bärplockarbranschen. Du ska:

  • annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar (gäller bara svenska företag, ej företag med filial i Sverige)
  • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • erbjuda arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt
  • fylla i ett anställningserbjudande
  • ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
  • visa att du betalat ut lön om du tidigare anställt eller anlitat bärplockare
  • redovisa hur företaget klarar av att betala den erbjudna månadslönen (bruttolön samt eventuella sociala avgifter) även vid dålig bärtillgång och om arbetstagaren inte klarar av att plocka bär motsvarande den erbjudna månadslönen. Detta kan exempelvis göras genom att visa att det finns likvida medel på bank eller motsvarande, checkkrediter, garantier från bank (gäller endast bank inom EU/EES och Schweiz). Det kan även göras genom en juridisk bindande utfästelse från annan finansiär eller borgensförbindelse från borgensman som kan visa att tillgångar finns. Till stöd för detta kan exempelvis även balans- och resultatrapporter lämnas in
  • vägleda personerna du anställer eller anlitar i deras arbete och organisera praktiska frågor som transport, mat och logi på ett sätt som är brukligt inom branschen. Redovisa skriftligt för din planering
  • redovisa samtliga kostnader som belastar personen du anställer eller anlitar
  • visa dokumentation på att du har informerat om arbetet, de erbjudna anställningsvillkoren, allemansrätten och trafikregler i Sverige.

Ansöka om arbetstillstånd

Bärplockaren ska själv ansöka om arbetstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan resan till Sverige.

Läs mer om vilka regler som gäller och hur en ansökan om arbetstillstånd går till.

Efter beslut

När beslut är fattat skickas en kopia till dig som arbetsgivare eller uppdragsgivare där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Vill du ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från bärplockaren. Om personen får tillstånd gäller det för den tid du erbjudit anställning, men aldrig längre än passet är giltigt. Tillståndet gäller bara för att arbeta hos dig. Om personen ska byta arbetsgivare eller arbeta längre behöver bärplockaren lämna in en ansökan om förlängning.

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i en blankett med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Om Migrationsverket avslår ansökan

Ett beslut om arbetstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

Fakta om avtalen

LO (Landsorganisationen) har beslutat att Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF) ska ha organisations- och avtalsrätten för den som plockar bär. Det innebär att det är SKAF som ska få tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. Om arbetstagaren arbetar heltid och är anställd av ett företag med verksamhet i Sverige är det enligt LO ramavtalet med Skogs- och lantarbetsgivarförbundet som är kollektivavtal.

Ett svenskt företag kan köpa tjänsten bärplockning av ett utländskt företag. Det utländska företaget måste ha en filial i Sverige. Det är arbetsgivaren/uppdragsgivaren i Sverige som ska garantera vilka anställningsvillkor som gäller på blanketten Anställningserbjudande.

Om arbetstagaren är anställd av ett utländskt bemanningsföretag som inte har verksamhet i Sverige är det Bemanningsavtalet som ska tillämpas. Detta gäller oavsett om kollektivavtal är tecknat eller inte.

Sidan senast uppdaterad: 2015-11-17