Kontrollera din ansökan


Dela

Här kan du se om:

  • din ansökan eller ditt överklagande är registrerat hos Migrationsverket i Sverige
  • du fått beslut i ditt ärende.

Skriv ditt beteckningsnummer
7 eller 8 siffror utan bindestreck (-)

Beteckningsnumret måste bestå av 7 eller 8 siffror utan bindestreck (-)!

Du som fått ett brev från Migrationsverket hittar beteckningsnumret (ärendenumret) längst upp i högra hörnet av brevet. Du som ansökt på webben måste kontakta vår kundtjänst för att få numret.

Observera att det är ärendenumret du ska ange, inte det kontrollnummer som du fått om du ansökt på webben.

Vilka ärenden kan du se här?

Du kan se ansökningar och överklaganden för alla ärenden om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållskort, svenskt medborgarskap, visum och pass.

Du kan inte få information om en ansökan om asyl eller se om din ansökan om visum har kommit in. Du kan heller inte se om frågeformulär eller andra dokument som skickats in efter det att du lämnat in din ansökan kommit in till Migrationsverket. En omprövning av ett beslut syns inte heller här.

Om tjänsten

Denna tjänst kan du använda för att kontrollera om Migrationsverket har registrerat din ansökan, överklagan eller fattat ett beslut. Det innebär att du inte kan

  • få information om en ansökan om asyl eller se om din ansökan om visum har kommit in
  • se om frågeformulär eller andra dokument har kommit in till Migrationsverket
  • se omprövningar av beslut.