Så ansöker du om svenskt medborgarskap

Här finns information om hur du ansöker om svenskt medborgarskap.

Obs! För dig som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge gäller särskilda regler.

Lämna in en ansökan

Du fyller i din ansökan här på webben. När du fyllt i din ansökan ska du skriva ut och posta den. Skriv under din ansökan och skicka med dokumenten som styrker din identitet i original.

Skicka din ansökan till:
Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Det här ska du skicka med:

  • hemlandspass, resedokument eller främlingspass i original. Om du har tidigare utfärdade pass ska du även skicka med dem i original
  • om du inte har något hemlandspass ska du bifoga andra identitetsdokument i original från ditt hemland. Om du har flera dokument ska du numrera dokumenten i samma ordning som du skriver in dem i ansökningsblanketten.

Du ska inte skicka in ditt svenska körkort eller ditt svenska id-kort.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Fler dokument för EU/EES-medborgare och deras anhöriga

För att ansöka om att bli svensk medborgare ska du bland annat uppfylla kraven för permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha fått permanent uppehållstillstånd.

Om du har varit bosatt i Sverige och haft uppehållsrätt i fem år men inte har begärt ett intyg på permanent uppehållsrätt eller ansökt om ett permanent uppehållskort, görs en bedömning över om du uppfyller villkoren för detta i samband med din ansökan om svenskt medborgarskap. Du ska därför skicka in dokument som visar att du uppfyller villkoren för permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort.

Du kan även ansöka om svenskt medborgarskap genom att fylla i blanketten Ansökan om svenskt medborgarskap, nr 313011.

Du kan ta med dina barn i din ansökan

Om du har ogifta barn under 18 år som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare tillsammans med dig om du har:

  • ensam vårdnad om barnet eller barnen eller
  • gemensam vårdnad med den andra föräldern och hon eller han lämnar sitt samtycke.

Du behöver inte lämna in särskilda ansökningar för barnen, utan du ska ta med dem på din blankett. Observera att du inte behöver betala avgift för barnen, men du behöver skicka in:  

  • barnens pass. Om barnen har sina uppehållstillstånd införda i den andra förälderns pass ska du även skicka med detta
  • vårdnadsbeslut. Om du har ensam vårdnad om barnen och barnen inte är födda i Sverige.

Du som får barn under väntetiden
Om du under väntetiden får barn som du vill ska bli svensk medborgare tillsammans med dig, ska du och barnets andra vårdnadshavare meddela Migrationsverket det genom ett brev som ni båda undertecknat.

Rekommenderad post

Eftersom du skickar med pass eller andra originaldokument bör du skicka din ansökan som rekommenderad post. Det kan du få hjälp med av postens ombud.

Om du har skickar din ansökan som rekommenderad post kan du spåra det på Postens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du skriva in numret på ditt rekommenderade brev så kan du få veta om ditt brev är på väg eller har kommit fram till Migrationsverket.

Behöver du ditt pass?

Migrationsverket behöver passet i original för att behandla en ansökan om svenskt medborgarskap. När ärendet är avslutat skickar vi tillbaka passet samtidigt som du får ditt beslut.

Om du har skickat in ditt pass men behöver få det tillbaka innan din ansökan blivit behandlad, kan du själv beställa tillbaka ditt pass. Då skickar vi det tillbaka till dig. Du ska inte skicka in passet igen förrän Migrationsverket begär det. Vi kommer kontakta dig per brev när vi börjar handlägga din ansökan och behöver ditt pass igen.

Efter beslut

Migrationsverket skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Om du har blivit svensk medborgare meddelar vi även Skatteverket om beslutet. Du vänder dig till polisen om du vill ansöka om ett svenskt pass.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2015-02-06