Ansöka om att förlänga besöket i Sverige

Du som är på besök i Sverige och behöver stanna längre än den tid du har beviljats visum ska i första hand ansöka om att förlänga din visering. Om detta inte är möjligt, eftersom du redan beviljats 90 dagars visering, kan du istället ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Det gäller även dig som är viseringsfri och vill stanna mer än 90 dagar.

Förlänga visum

I vissa fall kan du få ett förlängt visum om din sammanlagda vistelse är kortare än 90 dagar. Det är möjligt i följande fall:
Force majeure – till exempel ombokning av flygresa på grund av strejk vid flygbolag eller extremt dåligt väder
Humanitära skäl – till exempel om du eller en nära släkting till dig som är bosatt i Sverige drabbas av akut allvarlig sjukdom.
Starka personliga skäl – det kan till exempel handla om sjukvård eller affärsbesök.

En ansökan om förlängning av visum på grund av force majeure eller humanitära skäl är avgiftsfri. Däremot kostar en ansökan om förlängning av visum på grund av starka personliga skäl 30 EUR.

Så ansöker du om uppehållstillstånd för besök

En ansökan om uppehållstillstånd för besök ska lämnas in personligen vid någon av våra tillståndsenheter. Du ska boka tid före ditt besök.öppnas i nytt fönster Är du inbjuden till Sverige för att besöka släkt eller vänner ska personen som bjuder in dig vara med vid besöket och kunna legitimera sig. Du ska också ta med dig ditt pass i original.

Du ska lämna in

  • blankett Ansökan om uppehållstillstånd för besök, nr 164011. För barn under 18 år ska du använda blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år, nr 166011. De finns på alla Migrationsverkets tillståndsenheter och här på vår webbplats
  • blankett Familjeuppgifter ‑ Bilaga till ansökan,  nr 238011
  • kontoutdrag eller något annat dokument som visar att du har pengar för ditt uppehälle under den tid du planerar att besöka Sverige. Om någon annan ska stå för din försörjning ska den personens inkomstuppgifter/tillgångar styrkas
  • returbiljett eller tillräckliga medel för att skaffa en sådan
  • avgiften för ansökan om uppehållstillstånd är 1000 kr för vuxna och 500 kr för barn. Du får inte tillbaka pengarna om du får ett avslag på din ansökan. Avgiften betalas i samband med att du lämnar in din ansökan. Du kan bara betala med kontokort.

Ansökan om uppehållstillstånd för besök, nr 164011PDF

Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år, nr 166011PDF

Familjeuppgifter ‑ Bilaga till ansökan,  nr 238011PDF

När vi har tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Oftast sker det i samband med att du lämnar in din ansökan personligen. Du kan också bli kallad till Migrationsverket vid ett senare tillfälle.

Observera att du kommer behöva bli fotograferad och lämna fingeravtryck även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Viktigt om försäkring

Du blir inte folkbokförd i Sverige och har då inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Sidan senast uppdaterad: 2015-07-03