Om ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn.

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att säga upp samtliga överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar med kommunerna. Läs mer om uppsägningarna av överenskommelserna.

Kommunerna tar emot ensamkommande barn

Det är kommunerna som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

De kommuner som tar emot ensamkommande barn får statlig ersättning för till exempel skola, vård och boende.

Läs mer om kommunernas mottagande av ensamkommande barn

Läs mer om statlig ersättning

Asylprocessen för ensamkommande barn

Alla asylsökande ensamkommande barn har rätt till en god man. På vår webbingång för gode män kan du läsa mer om hur asylprocessen ser ut för ensamkommande barn och om vad som händer om barnet får uppehållstillstånd.

Läs mer på webbingången för gode män

Nyhetsbrev om ensamkommande barn

Runt 10 gånger om året publiceras nyhetsbrevet "Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar" på Migrationsverkets webbplats. Det innehåller aktuell information till kommuner om ensamkommande barn.

Aktuellt om ensamkommande barn – oktober 2016PDF

Powerpoint om ensamkommande barn

Migrationsverket har tagit fram en Powerpointpresentation som ger information om olika aktörers ansvar för ensamkommande barn. Presentationen innehåller grundläggande information med talepunkter på anteckningssidorna. Materialet kan användas i sin helhet eller delas upp.

Om ensamkommande barnPowerpoint

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-16