Asylsökande som får permanent uppehållstillstånd

Om du får permanent uppehållstillstånd har du rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass för att kunna återvända.

Informationen på den här sidan kommer snart att ändras på grund av ändringar i lagen. Läs mer på www.migrationsverket.se/asyl

Ditt permanenta uppehållstillstånd gäller så länge du är bosatt i Sverige. Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är inte en ID-handling eller en resehandling. När du reser måste du ha både ditt kort och ditt pass med dig. I uppehållstillståndskortet finns ditt foto och dina fingeravtryck lagrade elektroniskt. Kortet är giltigt i fem år, och du ansöker om ett nytt kort genom att komma till Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck på nytt.

Folkbokför dig

När du fått permanent uppehållstillstånd ska du omgående folkbokföra dig hos Skatteverket. Ta med ditt uppehållstillståndskort. Det är viktigt att du folkbokför dig innan du skrivs ut från Migrationsverket.

Skatteverket registrerar var du bor, ditt civilstånd, medborgarskap och födelseort. Folkbokföringen ligger till grund för att du ska kunna skaffa en svensk id-handling. Det behöver du för att till exempel få tillgång till den ersättning som betalas via en bank.

Ditt liv i Sverige

Du får flytta vart du vill i landet. Det är mycket svårt att få bostad, i synnerhet i storstäderna. Ofta krävs det att man har arbete eller regelbunden inkomst.

Om du inte själv kan hitta arbete och bostad kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig. En plan (etableringsplan) tas fram för att du så snabbt som möjligt ska kunna försörja dig.

Direkt efter att du fått uppehållstillstånd får du träffa Arbetsförmedlingen för att prata om dina kunskaper, tidigare arbeten, ambitioner, intressen och talanger. Har du betyg och intyg från tidigare arbeten och utbildningar tar du med dem till mötet med Arbetsförmedlingen. Du som har rätt till en etableringsplan kan få ersättning när du följer den.

Reglerna för bosättningen skiljer sig åt beroende på om du har bott i Migrationsverkets boende eller i eget boende under väntetiden.

Du som bor i Migrationsverkets logi

Du som bor i Migrationsverkets logi ska lämna din bostad så snart som möjligt efter att du har fått uppehållstillstånd.

Om du inte själv kan hitta en bostad får du hjälp av Arbetsförmedlingen. Tillsammans går ni igenom vilka förutsättningar som gäller när du ska bosätta dig i en kommun. Du kan inte välja kommun, men om du vill bo i en särskild kommun ökar dina möjligheter att få det om du kan visa att du kan få arbete där. 

Samma dag som du kan flytta in i den bostad som har ordnats skrivs du ut från Migrationsverket Om du inte är nöjd med bostaden måste du själv ordna någon annan.

Du som bor i eget boende

Du som har bott hos släkt eller vänner i ett eget boende under väntetiden bor kvar där. Du blir utskriven från Migrationsverket en månad efter att du har fått uppehållstillstånd. Kort efter att du fått uppehållstillstånd kommer Arbetsförmedlingen att erbjuda dig ett samtal som kan leda till en etableringsplan.

Kan du inte bo kvar på samma adress som tidigare kan du antingen söka en ny bostad på egen hand eller ta hjälp från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med bostad upp till sex månader efter att du har fått uppehållstillstånd. Behöver du akut hjälp med bostad och fortfarande är inskriven hos Migrationsverket kan du få en tillfällig plats i verkets boende. I annat fall är det kommunen du ska vända dig till.

Alla har inte rätt till etableringsplan

Alla som får uppehållstillstånd har inte rätt till etableringsplan. Du kommer inte att få någon plan om du:

  • har ett arbete på heltid
  • går på gymnasiet
  • är över 65 år
  • är funktionshindrad eller är så sjuk att du inte kan arbeta alls.

Uppehållstillståndet kan återkallas

Ditt permanenta uppehållstillstånd kan återkallas om du flyttar från Sverige. Om du däremot anmäler att få behålla ditt permanenta uppehållstillstånd senast en vecka innan du reser från Sverige kan du vara borta i upp till två år utan att ditt tillstånd blir påverkat av det. Om du inte bosätter dig i Sverige på nytt efter två år kan ditt uppehållstillstånd komma att återkallas. Det kan också återkallas om du uppgav en falsk identitet när du ansökte om uppehållstillstånd, eller om du inte berättat eller medvetet ljugit om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd.
 
Om du döms för ett brott kan domstolen besluta att du ska utvisas och att ditt uppehållstillstånd ska återkallas.
 
Ditt uppehållstillstånd kan återkallas även om det gått flera år sedan du fick det.

Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd

För att anmäla om att få behålla ditt permanenta uppehållstillstånd fyller du i blanketten Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, nummer 186011. Skicka blanketten till migrationsverket@migrationsverket.se eller till Migrationsverket, 601 70 Norrköping senast en vecka innan du reser från Sverige. Om din resa blir inställd ska du meddela Migrationsverket om detta senast den dagen du först hade tänkt resa.

Praktiska tips

När du söker bostad på egen hand

I en del kommuner finns det kommunala bostadsförmedlingar. De kan förmedla bostäder både i kommunala och privata fastigheter. Det finns också privata bostadsförmedlingar. Många kommuner har en lista över alla fastighetsägare i kommunen. Kommunens telefonnummer finner du på de gröna sidorna i telefonkatalogen eller på webben.

Boende, socialt stöd och skola för barnen

Den kommun där du bosätter dig erbjuder barnomsorg och skola för barn. Om du blivit anvisad en kommun erbjuder kommunen boende samt övrigt socialt stöd. Kommunen ordnar svenskundervisning och ger dig information om hur samhället fungerar. Mer information kan du hitta på kommunens webbplats.

Hemutrustningslån

Om du har fyllt 18 år har du möjlighet att söka ett lån för att utrusta din bostad. Diskutera med Arbetsförmedlingen i samband med ert samtal för att få hjälp med ansökan.

Arbetsförmedlingens information om etableringsplaner på flera språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemutrustningslån från Centrala studiestödsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverkets information om folkbokföringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsinformation om Sverige på flera språk finns på webbplatsen Information om Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett

Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, blankett nummer 186011PDF

Notification of desire to retain permanent residence permit, form number 187011PDF (på engelska)

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-08