Du ska ha permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt

Om du vill bli svensk medborgare måste du ha ett permanent uppehållstillstånd (PUT) eller permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige.

För EU/EES-medborgare (förutom medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge) och deras familjemedlemmar, jämställs permanent uppehållstillstånd med permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort. Det får du efter fem års oavbruten laglig vistelse i Sverige. Med laglig vistelse menas i detta sammanhang att du under hela din vistelse i Sverige uppfyllt kraven på uppehållsrätt.

Om du har varit bosatt lagligt i Sverige i fem år men inte har begärt ett intyg på permanent uppehållsrätt eller ansökt om ett permanent uppehållskort, görs en bedömning på om du uppfyller villkoren för detta i samband med din ansökan om svenskt medborgarskap.

Sidan senast uppdaterad: 2014-06-25