Var hittar jag kontrollnumret som ska anges i referentens (personen i Sverige) frågeformulär?
Kontrollnumret finns i det e-postmeddelande som du har fått från Migrationsverket.