Anställningserbjudande på webben

Ska du anställa någon från ett land utanför EU kan du fylla i anställningserbjudandet här på webben.

Dela

Då får du instruktioner som hjälper dig att fylla i formuläret. Om anställningserbjudandet är rätt ifyllt hjälper det oss att fatta ett snabbare beslut.

Innan du börjar

Du kommer att behöva ange

  • företagets organisationsnummer
  • branchens SNI-kod
  • SSYK-kod
  • personsuppgifter för den du ska anställa
  • Vid nyrekrytering ska du ange hur och när du annonserat tjänsten och uppge referensnummer eller ID-nummer för annonsen

Tänk på att du ska använda SSYK-koder från Migrationsverket i ansökan och anställningserbjudandet. Kontrollera att du använder en SSYK96-kod i Migrationsverkets dokument med SSYK96-koderPDF. Skriver du in koder från Statistiska centralbyrån (SCB) kan det ge ogiltig kod eller fel yrke.

När du fyllt i anställningserbjudandet

Den fackliga organisation som organiserar anställda inom yrkesområdet ska ges möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren i erbjudandet. En länk till blanketten för det fackliga yttrandet finns sist i det webb-baserade arbetserbjudandet men du kan också nå det genom länken längst ner på sidan.

Person som fyller i ett formulär.

Det är du som arbetsgivare som ska underteckna anställningserbjudandet.

Skicka anställningserbjudandet och det fackliga yttrandet till facket. När du fått tillbaka det ifyllda fackliga yttrandet skickar du detta tillsammans med anställningserbjudandet till personen du ska anställa som bifogar dokumenten i sin ansökan om arbetstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-31