Anställningserbjudande på webben

Du som ska anställa någon från ett land utanför EU som ska arbeta som bärplockare eller artist ska fylla i ett anställningserbjudande som arbetstagaren ska skicka med sin ansökan om arbetstillstånd. Det gäller också dig som ska anställa någon som tidigare har ansökt om asyl i Sverige eller som kommit på besök till Sverige för att träffa dig som arbetsgivare.

Ibland gäller andra regler

Gäller anställningen någon annan än det som angivits ovan ska du inte fylla i det här anställningserbjudandet. Du ska du istället använda tjänsten ”Skapa anställningserbjudande”.

Läs mer om tjänsten Skapa anställningserbjudande under När du ska anställa

Anställa gästforskare, idrottare och tränare eller au pair

Andra regler gäller också dig som ska anställa en gästforskare, idrottare och tränare eller au pair.

Läs mer om uppehållstillstånd för gästforskare

Läs mer om arbetstillstånd för idrottare och tränare

Läs mer om arbetstillstånd för au pairer

Du kan fylla i anställningserbjudandet på webben. Då får du instruktioner som hjälper dig att fylla i formuläret. Om anställningserbjudandet är rätt ifyllt hjälper det Migrationsverket att fatta ett beslut snabbare.

Innan du börjar

Du kommer att behöva ange

  • företagets organisationsnummer
  • SSYK-kod
  • personuppgifter för den du ska anställa
  • vid nyrekrytering ska du ange hur och när du annonserat tjänsten och uppge referensnummer eller ID-nummer för annonsen.

Sedan lördag den 7 september 2014 använder du Statistiska centralbyråns (SCB) koder enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) vid ansökan om arbetstillstånd. Du hittar SSYK-koderna i dokumentet nedan eller på SCB:s webbplats.

Sök efter SSYK2012-koderPDF

www.scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du fyllt i anställningserbjudandet

Den fackliga organisationen som organiserar anställda inom yrkesområdet ska ges möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren i erbjudandet. En länk till blanketten för det fackliga yttrandet finns sist i det webb-baserade arbetserbjudandet men du kan också nå det genom länken nedan.

Det är du som arbetsgivare som ska underteckna anställningserbjudandet.

Skicka anställningserbjudandet och det fackliga yttrandet till den fackliga organisationen. När du fått tillbaka det ifyllda fackliga yttrandet skickar du detta tillsammans med anställningserbjudandet till personen du ska anställa som bifogar dokumenten i sin ansökan om arbetstillstånd.

LO:s förbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SACO:s förbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TCO:s förbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fackligt yttrandePDF Används bara av dig som fyller i anställningserbjudandet på webben. Om du öppnar blanketten i Adobe Acrobat XI (som du kan ladda ner gratis)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du fylla i och spara den på din dator. Då kan du enkelt bifoga den i din ansökan. Om du inte kan spara blanketten på din dator måste du skriva ut den och sedan skanna eller fotografera den och bifoga den i din webbansökan.

Läs mer om vad som gäller när du ska anställa bärplockare

Läs mer om att anlita en artist

Läs mer om vad som gäller när du ska anställa någon som tidigare har ansökt om asyl i Sverige

Läs mer om att anställa någon som kommit på besök i Sverige för att träffa dig som arbetsgivare

Om du inte kan fylla i anställningserbjudandet på webben fyller du istället i blanketten Anställningserbjudande, nr 232011. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också använda blanketten Namnlista, nr 234011 och bifoga den till Anställningserbjudande, nr 232011.

Anställningserbjudande, blankett nr 232011PDF (på svenska och engelska)

Namnlista, blankett nr 234011PDF (på svenska)

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-19