Anställningserbjudande på webben

Du som ska anställa någon från ett land utanför EU som ska arbeta som bärplockare eller artist ska fylla i ett anställningserbjudande som arbetstagaren ska skicka med sin ansökan om arbetstillstånd. Det gäller också dig som ska anställa någon som tidigare har ansökt om asyl i Sverige eller som har kommit på besök till Sverige för att träffa dig som arbetsgivare.

Ibland gäller andra regler

Gäller anställningen någon annan än det som anges ovan ska du inte fylla i det här anställningserbjudandet. Du ska du i stället använda tjänsten ”Skapa anställningserbjudande”.

Läs mer om tjänsten Skapa anställningserbjudande under När du ska anställa

Anställa gästforskare, idrottare och tränare eller au pair

Andra regler gäller också dig som ska anställa en gästforskare, idrottare och tränare eller au pair.

Läs mer om uppehållstillstånd för gästforskare

Läs mer om arbetstillstånd för idrottare och tränare

Läs mer om arbetstillstånd för au pairer

Du kan fylla i anställningserbjudandet på webben. Då får du instruktioner som hjälper dig att fylla i formuläret. Om anställningserbjudandet är rätt ifyllt hjälper det Migrationsverket att snabbare fatta ett beslut.

Innan du börjar

Du kommer att behöva ange

  • företagets organisationsnummer
  • SSYK-kod
  • personuppgifter för den du ska anställa
  • hur och när du har annonserat tjänsten och referensnummer eller ID-nummer för annonsen (vid nyrekrytering).

Använd Statistiska centralbyråns (SCB) koder enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) vid ansökan om arbetstillstånd. Du hittar SSYK-koderna i dokumentet nedan eller på SCB:s webbplats.

Sök efter SSYK2012-koderPDF

www.scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du har fyllt i anställningserbjudandet

Det fackförbund som organiserar anställda inom yrkesområdet ska ges möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren i erbjudandet. En länk till blanketten för det fackliga yttrandet finns sist i det webbaserade arbetserbjudandet, men du kan också nå det genom länken nedan.

Det är du som arbetsgivare som ska underteckna anställningserbjudandet.

Skicka anställningserbjudandet och blanketten för det fackliga yttrandet till det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. Det är det aktuella fackförbundet, inte centralorganisationen, som ska yttra sig över anställningsvillkoren i anställningserbjudandet. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig. När du har fått tillbaka det ifyllda fackliga yttrandet skickar du detta tillsammans med anställningserbjudandet till personen du ska anställa, som bifogar dokumenten i sin ansökan om arbetstillstånd.

LO:s fackförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SACO:s fackförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TCO:s fackförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fackligt yttrandePDF – Används bara av dig som fyller i anställningserbjudandet på webben. Om du öppnar blanketten i senaste versionen av Adobe Acrobat (som du kan ladda ner gratis)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du fylla i och spara den på din dator. Då kan du enkelt bifoga den i din ansökan. Om du inte kan spara blanketten på din dator måste du skriva ut den och sedan skanna eller fotografera den och bifoga den i din webbansökan.

Läs mer om vad som gäller när du ska anställa bärplockare

Läs mer om att anlita en artist

Läs mer om vad som gäller när du ska anställa någon som tidigare har ansökt om asyl i Sverige

Läs mer om att anställa någon som har kommit på besök i Sverige för att träffa dig som arbetsgivare

Om du inte kan fylla i anställningserbjudandet på webben fyller du i stället i blanketten Anställningserbjudande, nummer 232011. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också använda blanketten Namnlista, nummer 234011, och bifoga den till Anställningserbjudande, nummer 232011.

Anställningserbjudande, blankett nummer 232011 (på svenska och engelska)PDF

Namnlista, blankett nummer 234011 (på svenska)PDF

Sidan senast uppdaterad: 2015-12-30