Gode män och överförmyndare

Dessa sidor riktar sig till dig som är god man för ett ensamkommande asylsökande barn och vill veta mer om hur asylprocessen ser ut, hur du ska hjälpa "ditt" barn att ansöka om dagersättning och i vilka situationer du som god man behöver komma i kontakt med Migrationsverket.

Aktuellt

 • 2016-09-19

  Ändrad ansökningsblankett till särskilt bidrag för ensamkommande barn

 • 2016-05-10

  Ändring i lagen om mottagande av asylsökande

  Riksdagen har beslutat att rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) ska upphöra för personer som har ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga. Ändringen i lagen börjar gälla den 1 juni 2016. Migrationsverket har nu påbörjat ett arbete med att informera de personer som kommer att beröras av lagändringen. Det innebär att cirka 4500 personer ska få ett informationsbrev. Av dessa kommer cirka 1500 personer som bor i Migrationsverkets boenden även att kallas till ett informationssamtal innan den 1 juni.
 • 2015-11-25

  Asylkvittots giltighetstid har ändrats från 14 till 30 dagar

  Eftersom det tar längre tid för asylsökande att få sina LMA-kort har Migrationsverket beslutat att förlänga asylkvittonas giltighetstid från 14 till 30 dagar.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.