Krav för arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd måste du ha blivit erbjuden ett arbete. Arbetstillståndet ska vara klart när du reser till Sverige. Du kan inte få arbetstillstånd för att komma till Sverige för att söka arbete.

Dela

För att få arbetstillstånd ska du:

  • ha ett giltigt pass
  • erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • erbjudits lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • ha blivit erbjuden ett arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt.

För att få arbetstillstånd ska du uppfylla kraven för arbetstillstånd för ett arbete. Du kan inte ha två eller flera arbeten som tillsammans gör att kraven uppfylls.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt. För att bli folkbokförd i Sverige krävs det att du har tillstånd för mer än ett år.

För vissa yrkesgrupper och vissa medborgare finns särskilda regler när det gäller arbete i Sverige. På dem ställs fler eller andra krav.

För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha både arbetstillstånd och visumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs mer om visum under Besöka Sverige.

Du kan läsa om vilka krav som gäller för din arbetsgivare under rubriken Arbetsgivare.

Om du ska arbeta i Sverige behöver du arbetstillstånd oavsett om du är anställd i Sverige eller utomlands, om du är anställd vid ett bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till ett företag i Sverige eller om du har förflyttas inom en koncern.

Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 2013-11-29