Krav för arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd måste du ha blivit erbjuden ett arbete. Arbetstillståndet ska vara klart när du reser till Sverige. Du kan inte få arbetstillstånd för att komma till Sverige för att söka arbete.

För att få arbetstillstånd ska

  • du ha ett giltigt pass
  • du erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • du erbjudits lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • du ha blivit erbjuden ett arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt
  • din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen.

Läs om vilka krav som gäller för din arbetsgivare

För vissa yrkesgrupper och vissa medborgare finns särskilda regler när det gäller arbete i Sverige. På dem ställs fler eller andra krav.

För att få arbetstillstånd ska du uppfylla kraven för arbetstillstånd för ett arbete. Du kan inte ha två eller flera arbeten som tillsammans gör att kraven uppfylls. Om du ska arbeta i Sverige behöver du arbetstillstånd oavsett om du är anställd i Sverige eller utomlands, om du är anställd vid ett bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till ett företag i Sverige eller om du har förflyttas inom en koncern.

Arbeta kortare tid än tre månader

För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha både arbetstillstånd och visum. Kontakta svenska ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om visum.

Länder vars medborgare som behöver visum för att arbeta kortare tid än tre månaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta närmaste ambassad på Swedenabroad.comlänk till annan webbplats

Folkbokföring

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt. För att bli folkbokförd i Sverige krävs det att du har tillstånd för minst ett år och kommer att vistas i Sverige under minst ett år.

Du som får tillstånd för kortare tid än ett år blir inte folkbokförd i Sverige och har då inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 2015-02-03