Postadresser

Örebro län

Ansökan om ersättning skickas till mottagningsenhet Örebro.

Mottagningsenheten
Box 2073
700 02 Örebro

Fax: 010-485 42 70

Telefon: 0771-235 235

Har du frågor om statlig ersättning får du gärna mejla in din fråga till oss

E-post: orebro-statsbidrag@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet finnas med om du har fått ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta i mejlet.

Om du vill skicka kompletteringar via mejl och vet vem som är ansvarig handläggare är adressen: förnamn.efternamn@migrationsverket.se (utan prickar över å, ä och ö).

Sidan senast uppdaterad: 2014-09-11