2013-02-27

Förslag rörande ensamkommande barn ändrar inte nuvarande handläggning enligt Dublinförordningen

I ett förslag till dom, från en av EU-domstolens generaladvokater, föreslås att ensamkommande barns asylansökan ska hanteras i det land där barnet senast sökte asyl.

Detta ska, enligt förslaget, gälla om ingen i barnets familj vistas i en annan EU-stat och om inte barnets bästa talar för något annat. Ärendet gäller tre ensamkommande barn som ansökt om asyl i Storbritannien och skulle överföras till Nederländerna och Italien. Domen beräknas komma först under senvåren.

Avvakta dom

— Detta förändrar inte vår handläggning av ensamkommande barns ärenden enligt Dublinförordningen i nuläget. Vi måste avvakta en dom innan vi vet om det innebär några förändringar i förhållande till hur frågan tolkas av medlemsstaterna idag. Vi vet till exempel inte om detta även inkluderar barn som redan fått sin ansökan prövad av annan medlemsstat och därefter ansöker om asyl på nytt, säger Therese Lindström, chef för en av Migrationsverkets Dublinenheter.

Sverige har deltagit i domstolsförhandlingarna och stödjer Storbritanniens linje att överföring ska ske till det land där barnet först sökt asyl. Även Nederländerna, Schweiz, Tjeckien, Ungern, Belgien och Grekland deltog vid domstolsförhandlingarna. Generaladvokaten gick på Grekland och Kommissionens linje. Övriga medlemsstater, inklusive Sverige, anser istället att förordningen är tydlig med att asylansökan ska prövas av en enda medlemsstat och att det ska vara det första landet där barnet ansöker om asyl.

Länderna för även fram att motsatt tolkning kan leda till att barnet reser från land till land och att asylprövningen därmed drar ut på tiden samt att detta inte kan anses vara i linje med barnets bästa.

Redan idag sker undantag från överföring om det skulle anses strida mot barnets bästa utifrån en individuell bedömning.

Läs mer i pressmeddelande från Court of Justice of the European Union länk till annan webbplats