2013-03-01

Felaktig information på internetsajten Weibo

Det cirkulerar felaktig information på den kinesiska sajten Weibo om reglerna för uppehållstillstånd i Sverige för egna företagare.

Sverige välkomnar investeringar från utländska företagare och har generösa regler för de som önskar etablera sig i Sverige. Men den information som nu cirkulerar på sajten Weibo om vad som krävs för att få uppehållstillstånd som egen företagare är mycket förenklad och därmed delvis missvisande.

God branscherfarenhet

För att du ska få ett uppehållstillstånd som egen företagare kräver Migrationsverket att du äger minst 50 procent av ett företag samt att du faktiskt driver företaget och har det avgörande ansvaret. Företaget förväntas gå med vinst och att du kan försörja dig och din eventuella familj under två år. Du ska också kunna visa att du har god branscherfarenhet och du bör också ha tidigare erfarenhet av att driva företag.

Tillräckligt med pengar till försörjning

Du måste visa att du har tillräckligt med pengar för att försörja dig och din eventuella familj under de två första åren. Du ska också ha dokumenterade kunskaper i svenska och/eller engelska och visa att du tänker bosätta dig i Sverige.

Migrationsverket kommer att göra en bedömning av företagsplanerna. Om du uppfyller villkoren kommer du först att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Läs mer om reglerna för uppehållstillstånd för egna företagare. Informationen finns bara på engelska och svenska.