2013-03-05

Migrationsverket i Boden expanderar inför starten av migrationsdomstol i Luleå

Bild på Domstolsverkets flaggor.

Migrationsverket förbereder sig inför etableringen av den fjärde migrationsdomstolen i Luleå.

Den 1 oktober etableras den fjärde migrationsdomstolen i Luleå. Inför det pågår ett intensivt arbete med att bygga upp en ny prövningsverksamhet på Migrationsverket i Boden.

Inför öppnandet av den nya Migrationsdomstolen kommer Migrationsverket i Boden att rekrytera mellan 15 till 20 fler medarbetare både internt och externt. I dagsläget planerar man att rekrytera upp till 11 nya personer till verksamheten. Tanken är att man ska integrera samtliga prövningsenheter: asyl, tillstånd och processföring. För Migrationsverket innebär det på sikt ökade möjligheter att rekrytera fler kvalificerade medarbetare och möjlighet till karriärutveckling.

Domstolskrets i norra Sverige

Migrationsdomstolen i Luleå har en domstolskrets som omfattar Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Det innebär att det blir överklagade ärenden från Migrationsverkets prövningsenheter i Sundsvall, Umeå och Boden som kommer att processas på migrationsdomstolen i Luleå.

— Öppningen av nya domstolen är ett viktigt steg både för Migrationsverket och för de migranter som bor i norra delen av landet. Från och med i höst kan de få sina ärenden överprövade i en domstol i närheten där de bor, säger Greger Malmström, chef för förvaltningsprocessenheten i Boden.

Nya lokaler sommaren 2014

Sommaren 2014 planerar verksamheten i Boden att flytta till nya lokaler. Tillsvidare kommer de nuvarande cirka 150 anställda vara placerade på Garnisonsgatan i Boden för att starta upp den nya verksamheten.

Fakta: Migrationsdomstolarna

Ett avslag från Migrationsverket kan överklagas till någon av förvaltningsrätterna (migrationsdomstolarna) i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Domstolen kan kalla den sökande tillsammans med hans eller hennes offentliga biträde och Migrationsverket till en muntlig förhandling. Migrationsdomstolen tar ställning till överklagandet antingen genom att fastställa eller ändra Migrationsverkets beslut. Migrationsdomstolens beslut kan överklagas till Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm. Migrationsöverdomstolen prövar endast fall först efter att ha beviljat prövningstillstånd.