2013-03-15

Konferens om bosättning för kvotflyktingar

Migrationsverket och KUB-projektet* bjuder in till en konferens den 23 april på Arlanda för att diskutera bosättningen av kvotflyktingar. Sista anmälningsdag är 1 april.

I takt med att antalet asylsökande och personer som får uppehållstillstånd i Sverige ökar blir det allt svårare att hitta kommunplatser. Det gäller både nyanlända och kvotflyktingar, som väntar utanför Sveriges gränser. Att hitta en kommunplats är avgörande för att de ska kunna resa hit.

Konferensen riktar sig till kommunpolitiker och tjänstemän med ansvar för överenskommelser och mottagande av nyanlända. Syftet är att identifiera utvecklingsområden och sprida goda exempel för ökad kapacitet och kvalitet. Konferensen är kostnadsfri men har ett begränsat antal platser. För mer information se InbjudanPDF

Välkommen med din anmälan senast den 1 april!

*KUB-projektet

Ett riksomfattande kommunalt bosättningsprojekt som syftar till att få in det kommunala perspektivet i utvecklingen av bosättningsprocessen. Projektet startade i januari 2012 och avslutas i juni 2013. Finansiering sker via Länsstyrelsernas §37- medel.