Nyhetsarkiv

 • 2016-11-30

  Så hanteras turkiska asylansökningar

  Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media klargör Migrationsverket vad beslutet om att frysa vissa turkiska asylansökningar innebär.
 • 2016-11-25

  Migrationsverket bestrider krav angående Ocean Gala

  Idag lämnades Migrationsverkets svar på Floating Accommodation Sweden ABs stämningsansökan in till Norrköpings tingsrätt. I svaromålet bestrider Migrationsverket Floating Accommodation Sweden ABs samtliga yrkanden.
 • 2016-11-24

  Frågor och svar om ensamkommande barn från Afghanistan

  Migrationsverket får just nu många frågor om barn och ungdomar från Afghanistan. Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna.
 • 2016-11-24

  Gruppinformation bara för kvinnor

  Sedan i höstas erbjuder Migrationsverkets mottagningsenhet 2 i Karlstad små grupper av kvinnor särskild gruppinformation. Syftet är att ge dem särskild uppmärksamhet och möjlighet att komma till tals.
 • 2016-11-23

  Ökat samarbete ska effektivisera återvändandet

  Regeringen vill att fler personer som har lagakraftvunna av- eller utvisningsbeslut ska lämna landet. Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården fick därför i våras i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet som ska effektivisera återvändandet. Nu har myndigheterna gemensamt redovisat detta arbete för regeringen.
 • 2016-11-17

  Ökad rättssäkerhet när ålder får överklagas separat

  Migrationsverket välkomnar regeringens förslag om att göra det möjligt att fatta ett tillfälligt beslut om åldern, i fall där den sökande uppger sig vara under 18 år, men där det finns skäl att ifrågasätta åldern.Det framgår av ett remissyttrande som nu lämnats till regeringen.
 • 2016-11-15

  Migrationsverkets Lisa Söderlindh är Årets Nytänkare

  Utmärkelsen Årets nytänkare tilldelades i dag Lisa Söderlindh, ansvarig för kommunikationssatsningen MIG Talks på Migrationsverket. Priset delades ut av Framtidsverket på Framtidsgalan i Stockholm.
  – Det är otroligt roligt att få ta emot det här priset. Jag hoppas att utmärkelsen kan ge kraft åt perspektivet att migration handlar om människor, säger Lisa Söderlindh.
 • 2016-11-03

  Återtagandeavtalet påverkar inte bedömningen av skyddsbehov

  Migrationsverket får nu många frågor om återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan. Inte minst hur det påverkar ensamkommande barn.
  – Avtalet påverkar inte bedömningarna av de asylsökandes skyddsbehov. Det påverkar bara personer som fått avslag på sina asylansökningar, säger Kjell-Terje Torvik, verksamhetsexpert på Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-11