Nyhetsarkiv

 • 2017-01-19

  Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation

  De närmaste åren kommer Migrationsverket att minska antalet anställda till följd av färre asylsökande och minskad budget. Närmast i planeringen ligger att avveckla 23 500 direktupphandlade boendeplatser under våren, vilket leder till ett mindre behov av boendepersonal. I ett första skede berörs medarbetare i region Mitt.
 • 2017-01-18

  Planering klar för att stänga 183 boenden

  Under februari till maj ska återstående direktupphandlade asylboenden avvecklas. 183 boenden ska stänga och vi kommer att erbjuda andra boenden till drygt 16 000 människor. Målsättningen är återgå till ett stabilt och långsiktigt boendesystem.
 • 2017-01-17

  Snabbare och enklare utresor via utreseboenden

  Migrationsverket har utreseboenden i Malmö, Göteborg, Uppsala och Knivsta. Syftet är att arbeta smartare med utresor som sker självmant.
  Ett av utreseboendena ligger i Åby utanför Uppsala i en före detta öppen kriminalvårdsanstalt. Härifrån är det inte långt till Arlanda där alla utresor sker.
 • 2017-01-03

  Lagändringar som påverkar Migrationsverket från 1 januari

  Från årsskiftet träder lag- och regeländringar i kraft som berör Migrationsverket.
 • 2017-01-01

  Högsta antalet asylbeslut hittills

  2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det är det högsta antal asylbeslut Migrationsverket hittills fattat under ett år. Orsaken till kraftsamlingen är det stora antal asylsökande, 163 000, som kom under 2015. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-28