Nyhetsarkiv

 • 2015-03-23

  Förtydligande om antal boendeplatser i pågående direktupphandling av tillfälliga asylboenden

  Vi ser just nu en situation där det kommer många människor som söker skydd i Sverige, och att detta inte är en tillfällig situation. Det kommer fortsätta att komma många till Sverige under en överskådlig tid framöver. Migrationsverket har i uppdrag att erbjuda dessa människor ett boende under tiden deras asylärende prövas hos oss.
 • 2015-03-17

  Ny bostadsidé för asylsökande testas i Västervik

  Migrationsverket och Västerviks kommun prövar nu en ny lösning för att få fram fler bostäder till asylsökande. Idén är att öka lönsamheten för nybyggnation genom långa hyresavtal. I Västervik är arbetet redan igång.
 • 2015-03-17

  Libyen – en viktig pusselbit för migrationen till Sverige

  Under 2014 innebar april månad en markant ökning av antalet migranter som kom med båt från Libyen till Italien. Inför april i år har Frontex* meddelat att det just nu finns mellan en halv och en miljon migranter i Libyen, som vill till EU. Libyen är därför nu en fokusfråga för Migrationsverkets omvärldsenhet, som bevakar läget i omvärlden och gör antaganden och beräkningar för framtiden.
 • 2015-03-16

  Gemensamt ansvar för att etableringen i samhället ska lyckas

  Migrationsverket utvecklar sitt samarbete med åtta andra myndigheter för att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället. Nu ställer en rad myndigheter sig bakom en avsiktsförklaring om att öka samverkan inom migrations- och integrationsområdet.
 • 2015-03-12

  Migrationsverket bäst på jämn könsfördelning bland chefer

  Fackförbundet ST:s tidning Publikt har granskat fördelningen av kvinnor och män på chefsposter på 25 statliga myndigheter. Här utmärker sig Migrationsverket genom att ha den mest jämna könsfördelningen – 52 procent män och 48 procent kvinnor
 • 2015-03-06

  Omfattande rekrytering till Migrationsverket

  Migrationsverket befinner sig i en stor rekryteringsprocess. Just nu söker myndigheten ett stort antal nya medarbetare runt om i landet. Tjänsterna finns till största del inom asylprövningen, tillståndsprövningen och asylmottagningen.
 • 2015-03-03

  Oberoende granskning stödjer resultat av språkanalyser

  Migrationsverket har låtit göra en oberoende granskning av tre kritiserade språkanalyser. Granskningen har gjorts av den nederländska migrationsmyndigheten, och resultaten ger stöd för de slutsatser som drogs i de svenska språkanalyserna.
 • 2015-03-03

  Migrationsverket byter namn på engelska

  Swedish Migration Agency är Migrationsverkets nya namn på engelska.

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-19