Nyhetsarkiv

 • 2016-04-27

  Färre asylsökande når Sverige, men stora utmaningar för samhället kvarstår

  Den internationella flyktingkrisen är inte över, men det har blivit svårare att ta sig till Sverige.
  –Vi ser varje dag hur människor tar sig från Turkiet till Grekland eller över havet till Italien, men de når inte Sverige just nu, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.
  Efter höstens historiskt stora antal asylsökande kvarstår dock stora utmaningar både för Migrationsverket och för resten av samhället.
 • 2016-04-26

  Ombytta roller kan bli verklighet i nytt utbytesprogram

  Låt en kulturvetare från Damaskus lämna asylboendet för att vara guide på ett museum – och låt en museiintendent från Stockholm flytta in på boendet. Ombytta roller kan bli verklighet genom ett nytt utbytesprogram som initierats av kommunikationssatsningen MIG Talks.
 • 2016-04-26

  Arbete med jämställdhet ska öka rättssäkerheten

  Inom asylprocessen är mannen fortfarande norm och alla sökande behandlas inte individuellt. Det visar en genomlysning som Migrationsverket gjort.
  – Vi hoppas att verksamheten ska kunna förändra detta, den har därför fått flera uppdrag. Vi behöver säkerställa en individuell och rättssäker prövning för alla sökande oavsett kön, säger Amanda Carlsson, samordnare av myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering.
 • 2016-04-22

  ”Det talas och rapporteras om oss – nu vill vi ta ordet”

  Personer med erfarenhet av flykt bjuder nu in media för att berätta hur de ser på medierapporteringen om migration.
  – Det här är viktiga frågor för oss som har tvingats fly. Det skulle betyda mycket om media vill höra våra tankar, säger Jihad Eshmawi, 25 år palestinier från Syrien som leder lördagens samtal.
 • 2016-04-21

  Boendeupphandling stänger 22 april

  Vid midnatt den 22 april, stänger Migrationsverket möjligheten att lämna anbud i ramavtalsupp­handlingen av tillfälliga asylboenden (ABT). Nästa steg är att utvärdera de anbud som är inlämnade.
 • 2016-04-20

  Frågor och svar om brandsäkerhet på asylboenden

  Migrationsverket får många frågor om brandsäkerheten på asylboenden. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om hur vi jobbar med brandsäkerheten.
 • 2016-04-19

  Färre asylsökande under början av året

  Hittills i år har antalet asylsökande minskat. Jämfört med rekordhösten är nedgången kraftig, men det har även kommit färre sökande än motsvarande tid förra året.
 • 2016-04-18

  Så jobbar Migrationsverket för att öka tryggheten på asylboenden

  Migrationsverket genomför nu en stor satsning för att främja tryggheten i asylboenden. Verket har identifierat flera olika åtgärder som tillsammans ska bidra till en tryggare boendesituation. Det handlar bland annat om ökad kompetens och mer samarbete med polisen och andra externa aktörer.
 • 2016-04-15

  De möttes med öppna armar

  Möten mellan nya och gamla invånare kan leda till fantastisk vänskap. När Logal Kako var bostadslös öppnade Adam Cronstedts familj sitt hem för honom. Sedan han flyttade in har diskussionerna kring middagsbordet tagit nya spännande riktningar. I Madelene Bång fann Hoodo Abdi Royman en extramamma. Och den nya tonårsdotterns sätt att vara har fyllt Madelene Bång med extra energi.
 • 2016-04-14

  Drygt 30 miljarder extra till Migrationsverket

  Migrationsverket får kraftigt ökade anslag i år för att hantera det stora antalet asylsökande. Det framgår av det förslag till vårändringsbudget som regeringen presenterade på onsdagen.
 • 2016-04-13

  Migrationsverket lanserar sin Facebook-sida

  I dag aktiverar Migrationsverket sin sida på Facebook. Den finns på www.facebook.com/migrationsverketlänk till annan webbplats. Trots att sidan hittills varit passiv har den över 2 000 följare som redan gillat den.
 • 2016-04-12

  Daglig asylstatistik upphör

  Migrationsverket slutar tills vidare att presentera dagligt uppdaterad statistik över antalet nya asylsökande. Orsaken är att antalet asylsökande minskat och på senare tid legat på en förhållandevis jämn nivå.
 • 2016-04-11

  Frågor och svar om praktikplatser för asylsökande

  Under den senaste tiden har Migrationsverket fått många frågor om praktikplatser för asylsökande. Här svarar Jaqueline Bajo Lundberg, expert på Migrationsverket, på de vanligaste frågorna.
 • 2016-04-11

  499 asylsökande de senaste sju dagarna

  De senaste sju dagarna har 499 personer sökt asyl i Sverige.
 • 2016-04-08

  502 asylsökande de senaste sju dagarna

  De senaste sju dagarna har 502 personer sökt asyl i Sverige.
 • 2016-04-07

  Migrationsverket klättrar i förtroendebarometern

  Förtroendet för Migrationsverket ökar rejält i Medieakademins och Sifos senaste förtroendebarometer. Myndigheten klättrar elva placeringar jämfört med i fjol.
     – En förklaring är den tydlighet som myndighetens medarbetare kommunicerade i alla hundratals intervjuer under förra året om vår roll och vårt uppdrag, säger kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund.
 • 2016-04-07

  Delta i MIG Talks och gör din röst hörd

  MIG Talks vill gärna komma i kontakt med dig som flyttat till en nära anhörig i Sverige någon gång under de senaste fem åren, 2010-2015.
 • 2016-04-07

  507 asylsökande de senaste sju dagarna

  De senaste sju dagarna har 507 personer sökt asyl i Sverige.
 • 2016-04-06

  532 asylsökande de senaste sju dagarna

  De senaste sju dagarna har 532 personer sökt asyl i Sverige.
 • 2016-04-05

  549 asylsökande de senaste sju dagarna

  De senaste sju dagarna har 549 personer sökt asyl i Sverige.
 • 2016-04-04

  453 asylsökande de senaste sju dagarna

  De senaste sju dagarna har 453 personer sökt asyl i Sverige.
 • 2016-04-01

  Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april

  Nu är en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn beslutad. Med den ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar.
 • 2016-04-01

  377 asylsökande de senaste sju dagarna

  De senaste sju dagarna har 377 personer sökt asyl i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-11