Nyhetsarkiv

 • 2015-07-23

  Färre asylsökande än väntat söker sig till Sverige, men ensamkommande barn ökar kraftigt

  Sedan mitten av maj har antalet ensamkommande barn som söker asyl i Europa ökat kraftigt. Migrationsverket beräknar nu att det kommer 12 000 ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl i år. Det totala antalet asylsökande beräknas dock bli färre än tidigare väntat, och prognosen skrivs ned till 74 000.
 • 2015-07-22

  Angående medieuppgifter om att kristna flyttat från asylboende

  Med anledning av uppgifter i media – om att kristna flyttat från ett boende i Småland efter att de hotats – vill Migrationsverket nu informera om vad som är känt kring den aktuella händelsen.
 • 2015-07-21

  Pilotprojekt får europeisk utmärkelse

  Pilotprojektet ”Mötesplatser och information”, där Migrationsverket deltar, får en europeisk utmärkelse i höst. Projektets syfte är att förenkla nyanländas kontakt med olika myndigheter genom att samla dem under samma tak.
 • 2015-07-15

  Migrationsverket: Måste lösa utmaningarna tillsammans

  Att Migrationsverket nu börjar utöka sina anvisningar av ensamkommande barn, innebär utmaningar för många kommuner. Det säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket, i SVT:s morgonsoffa.
  ‑ Jag hoppas att kommunerna sluter upp nu. Vi måste lösa det här tillsammans.
 • 2015-07-15

  Migrationsverket utvidgar anvisningarna av ensamkommande barn till kommunerna

  I år har rekordmånga ensamkommande barn och ungdomar kommit till Sverige och sökt asyl. De överenskomna boendeplatserna som Migrationsverket har med landets kommuner räcker därmed inte till. Därför utvidgar myndigheten nu sina anvisningar. Det betyder att Migrationsverket kan anvisa barn och ungdomar till samtliga kommuner i Sverige – även de kommuner som redan fullgjort sitt uppdrag och tagit emot många barn.
 • 2015-07-14

  Fördjupat samarbete mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen

  Migrationsverket och Säkerhetspolisen har sedan hösten 2014 arbetat med att förstärka samarbetet mellan myndigheterna, med anledning av det ökade antalet asylsökande från krigshärjade länder som Syrien. Nu fördjupas detta samarbete ytterligare. Samtidigt rekryterar Migrationsverket särskilda specialister som kommer att arbeta med ärenden där frågor om krigsbrott eller säkerhetshot kan bli aktuella.
 • 2015-07-10

  Avtal klart om asylboende i Västervik

  Västerviks arbete med att bygga bostäder för asylsökande går framåt. Nu är avtalet med Migrationsverket underskrivet och i slutet av september ska de fyra modulhusen stå färdiga. Västervik blir därmed den första kommunen att testa en ny kommunnära lösning, som på sikt kan minska Migrationsverkets behov av direktupphandlade tillfälliga asylboenden.
 • 2015-07-07

  Fler bärplockare från Thailand har fått arbetstillstånd i år

  I år har antalet ansökningar för thailändska bärplockare ökat igen. Elva företag ansökte om tillstånd för 3 943 bärplockare och 193 servicepersoner. Alla ansökningar beviljades, men 10 avskrevs eftersom de sökande inte kunde komma till Sverige.
 • 2015-07-02

  Almedalen: Hon berättar hur det var att fly utan föräldrar

  Hon var 14 år gammal när hon lämnade krigets Bosnien tillsammans med sin bror. På plats i Almedalen berättar i dag Amra Delalic, handläggare på Migrationsverket, om sina erfarenheter av att vara ensamkommande barn.
 • 2015-07-02

  Rekordmånga ensamkommande barn tog sig till Sverige i juni

  Under juni kom 1 447 ensamkommande barn till Sverige och sökte asyl. Det är den högsta siffran någonsin för en enskild månad. Hittills i år har antalet barn ökat med 93 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt har det totala antalet asylsökande minskat något.
 • 2015-07-01

  Region Gotland erbjuder 250 platser för asylsökande

  Almedalen idag: Region Gotland, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har undertecknat en avsiktsförklaring om att förstärka asyl- och flyktingmottagandet på Gotland. Syftet är att korta tiden för nyanlända att etablera sig i det gotländska samhället och på arbetsmarknaden.
 • 2015-07-01

  Sten Heckscher klar med granskning av hur Migrationsverket använder språkanalyser

  Granskningen av Migrationsverkets användning av språkanalyser är färdig och utredaren Sten Heckscher har lämnat in den till Migrationsverket. Resultatet ska nu analyseras.

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-19