Nyhetsarkiv

 • 2015-02-27

  Följ med till asylboendena i längst i norr

  Runt om i Norrbotten bor det ungefär 4 000 asylsökande. Det är inte ovanligt att de har många mil till någon av verkets stödjepunkter. Hur fungerar det? Följ med Migrationsverkets boendeteam på besök i Vittangi och Svappavaara.
 • 2015-02-26

  Kraftig ökning av asylsökande från Kosovo

  Antalet asylsökande från Kosovo har ökat markant på bara några månader.
  – De ser ingen framtid i hemlandet, säger Christer Zettergren, chef på omvärldsenheten.
 • 2015-02-23

  Syrien prioriteras i den svenska flyktingkvoten

  Syrien fortsätter att ligga i fokus för den svenska flyktingkvoten. Drygt var tredje kvotflykting som Sverige ska vidarebosätta i år kommer att vara syrisk medborgare eller palestinier från Syrien.
 • 2015-02-20

  Kung Carl XVI Gustaf: "Det görs ett fantastiskt jobb här"

  Under fredagen besökte Kung Carl XVI Gustaf Migrationsverket i Norrköping. Kungen fick en rundvandring på myndigheten och fick även träffa ett syskonpar som kommit till Sverige som kvotflyktingar från Kongo-Kinshasa.
 • 2015-02-19

  Kungligt besök på Migrationsverket

  Migration är en av de viktigaste fokusfrågorna för Sveriges statschef i år. På fredag den 20 februari besöker därför Kung Carl XVI Gustaf Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping. Där ska han bland annat träffa två ungdomar som kommit till Sverige som flyktingar. 
 • 2015-02-06

  Extraplatser på tillfälliga boenden tas bort

  Migrationsverket inrättade i höstas extraplatser på flera tillfälliga asylboenden, för att klara den snabba ökningen av antalet asylsökande. Just nu har behovet av dessa extraplatser minskat. Som en konsekvens måste knappt 2 500 asylsökande i hela Sverige flytta. I Halland har detta lett till protester.
 • 2015-02-06

  Stora planer för asylboende på Gotland

  250 boendeplatser på Gotland – det kan bli verklighet redan i höst. I veckan hölls ett möte i Visby med engagerade parter för att förankra idén om en etablering på ön.
 • 2015-02-05

  Migrationsverket vill pröva ny modell för upphandling av asylboende

  Migrationsverket vill bättre kunna styra var nya tillfälliga asylboenden ska öppnas. Avsikten är att ta hänsyn till kommuner som nu tar ett stort ansvar för asylmottagningen. Myndigheten lägger därför i dag fram ett konkret förslag på hur detta skulle kunna genomföras.
 • 2015-02-03

  Fortsatt många asylsökande under 2015 – behovet av boendeplatser ökar

  Antalet asylsökande i Sverige fortsätter att ligga på höga nivåer under 2015, enligt Migrationsverkets första prognos i år. Huvudscenariot är 90 000 asylsökande, vilket gör att behovet av boendeplatser för asylsökande kommer att öka markant även i år.
 • 2015-02-03

  Migrationsverket öppnar nytt boende och ny enhet i Halmstad

  Under en längre tid har antalet asylsökande som kommer till Sverige på grund av krig och konflikter ökat. Migrationsverket har nu tecknat ett sex-årigt avtal om att öppna ett nytt boende för asylsökande på Spenshult sjukhus i Halmstads kommun. Verket kommer också öppna ett kontor på området.
 • 2015-02-02

  Så arbetar Migrationsverket för att upptäcka hot mot Sveriges säkerhet och krigsbrott

  Att hjälpa Säkerhetspolisen (Säpo) att förebygga terrorism och upptäcka personer som misstänks för folkrättsbrott ingår i Migrationsverkets uppgifter. Verket har därför ett nära samarbete med Säpo och Polismyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-19