Avgifter för ansökan om uppehållstillstånd för studerande och deras familjemedlemmar

Ansökan om uppehållstillstånd för studier
Vuxen 1 000 kr
Barn under 18 år 500 kr
Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier
Vuxen 1 000 kr
Barn under 18 år 500 kr
Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlem till den som ansöker om eller redan har uppehållstillstånd för studier
Vuxen 1 000 kr
Barn under 18 år 500 kr

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

Betala på webben

När du gör en webbansökan betalar du avgiften med kontokort i samband med ansökan. Det gäller också om du ansöker om att förlänga ditt tillstånd.

Betala på ambassad eller generalkonsulat

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Betala via bankgiro

Om du inte ansöker på webben betalar du avgiften via bankgironummer 5223-7005. IBAN-kontonummer är SE6912000000012810106908 och BIC/SWIFT-koden är DABASESX (Danske Bank).

I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer och/eller ärendenummer. Betalar du avgift för flera personer samtidigt anger du alla personnummer och/eller ärendenummer. Skriv på ansökningsblanketten när och på vilket sätt du har betalat avgiften.

Undantag

Alla som ansöker om uppehållstillstånd behöver inte betala ansökningsavgift. Följande personer kan ansöka utan att betala avgift:

  • EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar
  • studerande vid Världssjöfartsuniversitetet i Malmö
  • medborgare i Japan
  • studerande som har fått stipendium av Sida eller någon annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation för studier i Sverige.

Stipendiet ska vara pengar avsett för levnadskostnader och inte endast täcka studieavgifter. Stipendiet ska betalas ut under den period studenten ansöker om uppehållstillstånd för.

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-04