Avgifter för ansökan om uppehållstillstånd för studier

Ansökan Avgift
Uppehållstillstånd för studier 1 000 kr
Barn under 18 år 500 kr
Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier Avgift
Vuxen 1 000 kr
Barn under 18 år 500 kr
Ansökan för familj till den som ansöker om eller redan har uppehållstillstånd för studier Avgift
Vuxen 1 000 kr
Barn under 18 år 500 kr

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

Betala på webben

När du gör en webbansökan betalar du avgiften med kontokort eller betalkort i samband med ansökan. Det gäller också om du ansöker om att förlänga ditt tillstånd.

Betala på ambassad eller generalkonsulat

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Ansökan på blankett 

Om du inte ansöker på webben betalar du avgiften via bankgironummer 5223-7005. IBAN-kontonummer är SE6912000000012810106908 och BIC/SWIFT-koden är DABASESX (Danske Bank).

I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer och/eller ärendenummer. Betalar du avgift för flera personer samtidigt anger du alla personnummer och/eller ärendenummer. Skriv på ansökningsblanketten när och på vilket sätt du har betalat avgiften.

Undantag

Alla som söker behöver inte betala ansökningsavgift. Följande personer kan ansöka utan att betala avgift:

  • familjemedlemmar till EU/EES-medborgare
  • EU/EES-medborgare som ansöker om uppehållstillstånd
  • studerande vid Världssjöfartsuniversitetet i Malmö
  • studerande som har fått stipendium av Sida eller någon annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation, t.ex. EU eller Unicef
  • medborgare i Japan

Sidan senast uppdaterad: 2015-07-24