2009-10-23

Skellefteå

Uppgifter för besöksadresslista
Mottagning för personer som ansökt om asyl
Återvändande

Besöksadress:
Bäckgatan 7

Öppettider:
Måndag – fredag 09.00 - 15.00

Särskilda öppettider 2014PDF

Uppgifter för postadresslista

Mottagningsenheten
Box 142
931 22  Skellefteå

Fax: 0910-388 30