För EU-medborgare och varaktigt bosatta

Här finns information till dig som bor i ett EU-land och ska flytta till Sverige. Det finns också information till dig som är nordisk medborgare och har familj som är medborgare i ett land utanför EU.

Människor i rörelse.

Aktuellt