Andra aktörer

Här har vi samlat information som är riktad till myndigheter, organisationer och företag som har regelbundna kontakter med Migrationsverket.

Man som håller i ett barn.