Aktuellt

 • 2016-05-27

  Krav på försörjning och bostad

  Regeringen har föreslagit flera förändringar inom migrationsområdet. En del av ändringarna handlar om möjligheten att få uppehållstillstånd för att man träffat någon man vill leva tillsammans med i Sverige. Ändringarna börjar gälla 20 juli 2016.

 • 2016-04-19

  Lagändringar som påverkar anhöriga till asylsökande

  Regeringen har föreslagit en ny lag som kommer att begränsa möjligheten för asylsökande att återförenas med sina familjer. Lagen ska vara tillfällig och gälla i tre år. Om riksdagen antar lagförslaget kommer lagen att börja gälla 20 juli.

 • 2016-03-29

  Ny tjänst ger bättre svar om handläggningstiden

  Nu kan du vända dig till den nya tjänsten Tid till beslut för att själv se hur länge din ansökan kan komma att handläggas av Migrationsverket. Handläggningstiderna har inte blivit längre eller kortare, det som är nytt är att informationen om dem har förtydligats.

 • 2016-02-11

  Turkiet inför visumkrav för syriska medborgare

  Den 8 januari 2016 införde Turkiet krav på visum för syriska medborgare som reser in i Turkiet med båt eller flyg. Krav på visum gäller även gränsen mot Iran.

 • 2015-10-22

  Längre handläggningstid

  Migrationsverkets handläggningstider blir längre med anledning av den aktuella flyktingsituationen.