Fonder

På EU-nivå finns fonder i syfte att stimulera medlemsstaterna att genomföra den gemensamma politiken på asyl- och migrationsområdet. Inom Migrationsverket har uppdraget som ansvarig myndighet delegerats till funktionen för fonderna.

Här hittar du mer information om de EU-fonder som funktionen för fonderna förvaltar.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
Fonden fokuserar på integrerad hantering av asyl-, migrations- och integrationsfrågor samt att täcka olika aspekter av EU:s gemensamma migrations‑ och invandringspolitik. Under 2015 förväntas EU-kommissionen anta Sveriges nationella program för AMIF. Därefter kommer mer information gå ut om när och på vilket sätt det kommer gå att ansöka om stöd ur fonden.

Europeiska flyktingfonden
Det går inte längre att ansöka om medel från fonden. Sista utlysningen gjordes hösten 2013.

Europeiska återvändandefonden
Det går inte längre att ansöka om medel från fonden. Sista utlysningen gjordes hösten 2013.

Aktuellt


Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.