Nyheter

 • 2016-05-31

  Direkta åtgärder för att stärka tryggheten

  Det är fullständigt oacceptabelt att någon utsätts för eller riskerar att utsättas för brott på våra boenden. Det är lika oacceptabelt att människor känner att de inte kan lita på att vår personal agerar när de larmar till oss.

 • 2016-05-31

  Migrationsverket utreder händelser vid asylboendet i Trängslet

  Migrationsverket utreder och förbättrar nu tryggheten för kvinnor vid ett av Migrationsverkets asylboenden, Trängslet i Älvdalens kommun. Detta sedan det framkommit att verket kan ha brustit i hanteringen av händelser som rör tryggheten för kvinnor och barn.

 • 2016-05-24

  Allt fler asylbeslut under våren

  Migrationsverket fattar nu allt fler beslut i asylärenden. Under april i år blev det nästan 8 000 beslut, vilket är 3 000 fler än samma månad i fjol.    – Jag är nöjd med utvecklingen, som inte visar några tecken på att mattas av. Men våra mål för i år är samtidigt högt satta, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef.

Populära sidor och tjänster