Dela

Nyheter

 • 2014-12-11

  Allt fler länder lovar plats till kvotflyktingar under Sveriges ordförandeskap

  Under det år som Sverige genom Migrationsverket lett det internationella arbetet med att vidarebosätta flyktingar från Syrien har antalet platser ökat markant. Från 7 000 till 66 000. Den senaste siffran presenterades på en ministerkonferens i Genève i tisdags då det också konstaterades att behovet av vidarebosättning är fortsatt stort.

 • 2014-12-10

  Migrationsverket årets bubblare i tillgänglighet

  Migrationsverket har utsetts till Årets bubblare vad gäller tillgänglighet. Utmärkelsen delas ut av Myndigheten för delaktighet, MFD, och går till den myndighet som under året tagit störst kliv framåt i arbetet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. – Frågan är viktig för mig personligen och utmärkelsen ger energi åt dem som arbetar med frågorna och dessutom bidrar det till en medvetenhet om frågorna i organisationen i stort, säger Anders Danielsson, Migrationsverkets generaldirektör

 • 2014-12-03

  Migrationsverket underrättar om beslut i direktupphandling

  Leverantörer liksom aktuella kommuner informeras av Migrationsverket att underrättelsebeslut inom ramen för direktupphandling 6 har fattats.

Populära sidor och tjänster