Nyheter

 • 2015-05-25

  ID-handlingar under lupp

  På Migrationsverkets ID-enhet granskas alla pass, ID-kort och andra handlingar som asylsökande lämnar in. De allra flesta handlingar visar sig vara äkta. Men det gäller att upptäcka de förfalskningar som också finns. För det krävs både expertkunskap och högteknologisk utrustning.

 • 2015-05-20

  Korruptionsavslöjande ledde till flera åtgärder

  En tidigare tjänsteman på Migrationsverket i Malmö dömdes i dag till tre års fängelse för grovt mutbrott och grov urkundsförfalskning. Fallet har lett till flera åtgärder för att motverka korruption på myndigheten. Bland annat har en särskild tillsynsenhet inrättats och flera förebyggande åtgärder har satts in.

 • 2015-05-12

  Migrationsverket underrättar om beslut i direktupphandling av tillfälliga asylboenden

  Idag offentliggör Migrationsverket underrättelse i beslut för direktupphandling 7. Underrättelsen är en avsiktsförklaring om att gå vidare i processen. Nästa steg är bland annat att besiktiga anläggningarna och utifrån rangordning och behov teckna avtal.

Populära sidor och tjänster