Nyheter

 • 2017-01-20

  Tillfälliga lagen ger avtryck i statistiken

  Ett halvår har gått sedan den tillfälliga lagen började gälla 20 juli 2016. Förändringarna syns nu i Migrationsverkets statistik. – Den tillfälliga lagstiftningen kommer att få ännu större genomslag framöver eftersom många ärenden hittills avgjorts enligt den ordinarie utlänningslagen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

 • 2017-01-19

  Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation

  De närmaste åren kommer Migrationsverket att minska antalet anställda till följd av färre asylsökande och minskad budget. Närmast i planeringen ligger att avveckla 23 500 direktupphandlade boendeplatser under våren, vilket leder till ett mindre behov av boendepersonal. I ett första skede berörs medarbetare i region Mitt.

 • 2017-01-18

  Planering klar för att stänga 183 boenden

  Under februari till maj ska återstående direktupphandlade asylboenden avvecklas. 183 boenden ska stänga och vi kommer att erbjuda andra boenden till drygt 16 000 människor. Målsättningen är återgå till ett stabilt och långsiktigt boendesystem.

Populära sidor och tjänster