Nyheter

 • 2016-09-23

  100 nya förvarsplatser inrättas

  Migrationsverket inrättar 100 nya förvarsplatser runt om i landet som ska täcka behovet tillfälligt. Majoriteten är platser som tidigare var beredskapsplatser.

 • 2016-09-22

  Migrationsverket förbereder sig för ökad flyktingkvot

  Regeringen föreslår att Sverige successivt ska öka sin flyktingkvot till 5 000 personer från dagens knappt 2 000. För Migrationsverket, som är den svenska myndighet som ansvarar för att flyktingkvoten nås, innebär det i så fall fler och större uttagningsresor.

 • 2016-09-20

  Budgetproposition med förväntningar på effektivisering

  Migrationsverkets resursbehov väntas minska de närmaste åren. Det förslag till budget som regeringen idag presenterat ligger i stora drag i linje med de behov verket ser framför sig. Regeringen uttrycker samtidigt förväntningar på resultat och effektiviseringar.

Populära sidor och tjänster