Nyheter

 • 2015-03-23

  Förtydligande om antal boendeplatser i pågående direktupphandling av tillfälliga asylboenden

  Vi ser just nu en situation där det kommer många människor som söker skydd i Sverige, och att detta inte är en tillfällig situation. Det kommer fortsätta att komma många till Sverige under en överskådlig tid framöver. Migrationsverket har i uppdrag att erbjuda dessa människor ett boende under tiden deras asylärende prövas hos oss.

 • 2015-03-17

  Ny bostadsidé för asylsökande testas i Västervik

  Migrationsverket och Västerviks kommun prövar nu en ny lösning för att få fram fler bostäder till asylsökande. Idén är att öka lönsamheten för nybyggnation genom långa hyresavtal. I Västervik är arbetet redan igång.

 • 2015-03-17

  Libyen – en viktig pusselbit för migrationen till Sverige

  Under 2014 innebar april månad en markant ökning av antalet migranter som kom med båt från Libyen till Italien. Inför april i år har Frontex* meddelat att det just nu finns mellan en halv och en miljon migranter i Libyen, som vill till EU. Libyen är därför nu en fokusfråga för Migrationsverkets omvärldsenhet, som bevakar läget i omvärlden och gör antaganden och beräkningar för framtiden.

Populära sidor och tjänster