Nyheter

 • 2015-04-28

  Många söker skydd i Europa men färre än väntat tar sig till Sverige

  Omvärldsutvecklingen gör att det fortsatt är många människor som söker sig till Europa för skydd. Samtidigt är det färre än väntat som sökt sig till Sverige hittills i år. Migrationsverket justerar därför ned prognosen för antal asylsökande som väntas komma till Sverige under året.

 • 2015-04-17

  Anders Danielsson klargör Migrationsverkets roll när det gäller de afghanska tolkarna

  Med anledning av debatten i Svenska Dagbladet om de afghanska tolkarna som arbetat för Sverige har Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson skrivit ett klargörande svar till tidningen. Efter texten finns en länk till debattartiklarna i Svenska Dagbladet.

 • 2015-04-01

  Medborgarskap som grundas på samhörighet

  Den 1 april 2015 ändras medborgarskapslagen. I den nya lagen likställs kvinnor och män när det gäller att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Lagändringen gör det möjligt för personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap att anmäla om att återfå det.

Populära sidor och tjänster