Aktuellt

  • 2015-04-01

    Sverige erkänner palestinskt medborgarskap

    Den 30 oktober 2014 erkände den svenska regeringen staten Palestina. Det innebär att vissa palestinier som tidigare har varit statslösa nu betraktas som palestinska medborgare.