För press

Vilka regler gäller för personer som vill bosätta sig i Sverige? Vem kan söka skydd undan förföljelse? Hur bedöms säkerhetsläget i ett visst land? Vad gäller för den som vill arbeta i Sverige? Vad krävs för svenskt medborgarskap?

Kontakta gärna Migrationsverkets Presstjänst för information och bakgrundssamtal. Vi hjälper även dig som är journalist att komma i kontakt med rätt person för intervjuer och fördjupning i aktuella frågor. På Migrationsverket samlas en bredd av kunskaper och erfarenheter i migrationsärenden. Våra experter och talespersoner bistår gärna med sin expertis.

Nyheter

  • 2015-03-06

    Omfattande rekrytering till Migrationsverket

    Migrationsverket befinner sig i en stor rekryteringsprocess. Just nu söker myndigheten ett stort antal nya medarbetare runt om i landet. Tjänsterna finns till största del inom asylprövningen, tillståndsprövningen och asylmottagningen.
  • 2015-03-03

    Oberoende granskning stödjer resultat av språkanalyser

    Migrationsverket har låtit göra en oberoende granskning av tre kritiserade språkanalyser. Granskningen har gjorts av den nederländska migrationsmyndigheten, och resultaten ger stöd för de slutsatser som drogs i de svenska språkanalyserna.

Internationella flyktingdagen

Inför internationella flyktingdagen, 20 juni, uppmärksammar Migrationsverket den grupp migranter som ökar kraftigast till Sverige: asylsökande och ensamkommande barn från Eritrea.

Mottagandet av ensam­kommande barn & ungdomar

Aktuell statistik och förteckning över överenskommelser med kommunerna:
Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar