Kontakta presstjänsten

Kontorstid vardagar

010-485 66 55

Nyheter

 • 2016-08-03

  Ställningstagande om situationen i Turkiet

  Migrationsverket har beslutat att inte skicka tillbaka asylsökande med kopplingar till oppositionen till Turkiet. Beslutet gäller tills vidare.
 • 2016-07-26

  6 200 asylsökande erbjuds nytt boende

  Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer antalet asylsökande i år att vara fortsatt lågt jämfört med 2015, samtidigt som antalet lediga platser i våra egna boenden ökar. Därför har vi nu antagit en plan för att ta bort förtätningsplatser och lämna de boenden vars avtal med oss löper ut. Totalt erbjuds 6 200 människor ett nytt boende.
 • 2016-07-25

  Kontrollåtgärder ger fortsatt effekt på antalet asylsökande till Sverige

  Fler kontrollåtgärder från EU och enskilda medlemsländer leder till att allt färre människor tar sig in i Europa och vidare in i Sverige. Det visar Migrationsverkets senaste prognos för de närmaste åren.

  - Med färre asylsökande till Sverige minskar också behovet av boendeplatser, och minskningen kommer troligtvis fortsätta under hösten, säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket.
 • 2016-07-20

  Nu börjar den tidsbegränsade lagen att gälla

  Den tidsbegränsade lagen, som gör det svårare att få uppehållstillstånd i Sverige, träder i kraft i dag. Lagen innebär att det svenska regelverket kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner under tre år.
  – Detta för med sig stora förändringar för de sökande och deras anhöriga. Men det blir också en stor omställning för oss att börja tillämpa dessa regler, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.
 • 2016-07-18

  Ny telefontjänst för banker där asylsökande vill öppna konto

  Den 15 juli blev det betydligt lättare för asylsökande, som har undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd, att öppna ett eget bankkonto. Samtidigt införde Migrationsverket en telefontjänst som gör det lättare för bankerna att kontrollera uppgifterna på de asylsökandes LMA-kort*.
 • 2016-07-14

  Boende på vatten: Tec Farragon Ltd häver avtal med Migrationsverket

  Tec Farragon Ltd har ett avtal med Migrationsverket om tillfälligt asylboende på ett passagerarfartyg med 662 platser. Den 11 juli meddelade leverantören att de häver avtalet. Nu meddelar Migrationsverket att detta innebär att ett avtal om asylboende på passagerarfartyg inte kan bli aktuellt.
 • 2016-07-06

  Migrationsverket ska utreda kostnaderna för att starta nytt förvar i Malmö

  Migrationsverket kommer sannolikt inte att kunna utöka förvarsverksamheten med 100 platser i Malmö den 1 oktober som planerat. Myndigheten ska nu göra en grundlig analys av konsekvenserna av att använda det före detta fängelset Kirseberg, framför allt kostnaderna.
 • 2016-07-06

  Boende på vatten: Villkoren uppfylls inte i avtalet

  Villkoren i Migrationsverkets avtal med Floating Accommodations Sweden AB är inte uppfyllda. Ett beslut från Länsstyrelsen Västernorrland som förbjuder Utansjö hamn att ta emot passagerarfartyg innebär ett avgörande hinder för leverantören att påbörja uppdraget enligt avtalet.
 • 2016-07-04

  Fler asylsökande får praktikplatsi väntan på beslut

  LinkedIn, Attendo, Nordic Choice Hotels och Kungliga Ingenjörsvetenskaps­akademien har tillsammans med Migrationsverket skrivit gemensamma avsikts­förklaringar. Tillsammans kan de ge sysselsättning till över 10 000 asylsökande under två år. Samarbetena är ett resultat av arbetet med att skapa en meningsfull väntan för asylsökande.
 • 2016-06-29

  Ny överenskommelse leder till färre överlämningar till polisen

  Polisen och Migrationsverket är överens om ett nytt arbetssätt kring beslut om avvisning eller utvisning som ska genomföras med tvång. Det innebär att den myndighet som har bäst förutsättningar att genomföra beslutet också ska handlägga ärendet. Eftersom många beslut endast kan genomföras på frivillig väg leder det i praktiken till att färre ärenden kommer att överlämnas till polisen.

Reportage

Medarbetare framför boende

Följ med till asylboendena längst i norr

Runt om i Norrbotten bor det ungefär 4 000 asylsökande. Det är inte ovanligt att de har många mil till någon av verkets stödjepunkter. Hur fungerar det? Följ med Migrationsverkets boendeteam på besök i Vittangi och Svappavaara. Läs mer

Bild av förföljda

Världsdagen för pressfrihet

Tillsammans med fyra av Sveriges nuvarande fristadsförfattare och några av yttrandefrihetens främsta försvarare uppmärksammar Migrationsverket årets världsdag för pressfrihet. Läs mer