För press

Vilka regler gäller för personer som vill bosätta sig i Sverige? Vem kan söka skydd undan förföljelse? Hur bedöms säkerhetsläget i ett visst land? Vad gäller för den som vill arbeta i Sverige? Vad krävs för svenskt medborgarskap?

Dela

Kontakta gärna Migrationsverkets Presstjänst för information och bakgrundssamtal. Vi hjälper även dig som är journalist att komma i kontakt med rätt person för intervjuer och fördjupning i aktuella frågor. På Migrationsverket samlas en bredd av kunskaper och erfarenheter i migrationsärenden. Våra experter och talespersoner bistår gärna med sin expertis.

Nyheter

  • 2014-12-11

    Allt fler länder lovar plats till kvotflyktingar under Sveriges ordförandeskap

    Under det år som Sverige genom Migrationsverket lett det internationella arbetet med att vidarebosätta flyktingar från Syrien har antalet platser ökat markant. Från 7 000 till 66 000. Den senaste siffran presenterades på en ministerkonferens i Genève i tisdags då det också konstaterades att behovet av vidarebosättning är fortsatt stort.
  • 2014-12-10

    Migrationsverket årets bubblare i tillgänglighet

    Migrationsverket har utsetts till Årets bubblare vad gäller tillgänglighet. Utmärkelsen delas ut av Myndigheten för delaktighet, MFD, och går till den myndighet som under året tagit störst kliv framåt i arbetet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. – Frågan är viktig för mig personligen och utmärkelsen ger energi åt dem som arbetar med frågorna och dessutom bidrar det till en medvetenhet om frågorna i organisationen i stort, säger Anders Danielsson, Migrationsverkets generaldirektör

Internationella flyktingdagen

Inför internationella flyktingdagen, 20 juni, uppmärksammar Migrationsverket den grupp migranter som ökar kraftigast till Sverige: asylsökande och ensamkommande barn från Eritrea.

Mottagandet av ensam­kommande barn & ungdomar

Aktuell statistik och förteckning över överenskommelser med kommunerna:
Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar