Migrationsverkets nästa verksamhets- och utgiftsprognos
kommer onsdag 27 april.

Kontakta presstjänsten

Kontorstid vardagar

010-485 66 55

Nyheter

 • 2016-04-27

  Färre asylsökande når Sverige, men stora utmaningar för samhället kvarstår

  Den internationella flyktingkrisen är inte över, men det har blivit svårare att ta sig till Sverige.
  –Vi ser varje dag hur människor tar sig från Turkiet till Grekland eller över havet till Italien, men de når inte Sverige just nu, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.
  Efter höstens historiskt stora antal asylsökande kvarstår dock stora utmaningar både för Migrationsverket och för resten av samhället.
 • 2016-04-26

  Ombytta roller kan bli verklighet i nytt utbytesprogram

  Låt en kulturvetare från Damaskus lämna asylboendet för att vara guide på ett museum – och låt en museiintendent från Stockholm flytta in på boendet. Ombytta roller kan bli verklighet genom ett nytt utbytesprogram som initierats av kommunikationssatsningen MIG Talks.
 • 2016-04-26

  Arbete med jämställdhet ska öka rättssäkerheten

  Inom asylprocessen är mannen fortfarande norm och alla sökande behandlas inte individuellt. Det visar en genomlysning som Migrationsverket gjort.
  – Vi hoppas att verksamheten ska kunna förändra detta, den har därför fått flera uppdrag. Vi behöver säkerställa en individuell och rättssäker prövning för alla sökande oavsett kön, säger Amanda Carlsson, samordnare av myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering.
 • 2016-04-22

  ”Det talas och rapporteras om oss – nu vill vi ta ordet”

  Personer med erfarenhet av flykt bjuder nu in media för att berätta hur de ser på medierapporteringen om migration.
  – Det här är viktiga frågor för oss som har tvingats fly. Det skulle betyda mycket om media vill höra våra tankar, säger Jihad Eshmawi, 25 år palestinier från Syrien som leder lördagens samtal.
 • 2016-04-21

  Boendeupphandling stänger 22 april

  Vid midnatt den 22 april, stänger Migrationsverket möjligheten att lämna anbud i ramavtalsupp­handlingen av tillfälliga asylboenden (ABT). Nästa steg är att utvärdera de anbud som är inlämnade.
 • 2016-04-20

  Frågor och svar om brandsäkerhet på asylboenden

  Migrationsverket får många frågor om brandsäkerheten på asylboenden. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om hur vi jobbar med brandsäkerheten.
 • 2016-04-19

  Färre asylsökande under början av året

  Hittills i år har antalet asylsökande minskat. Jämfört med rekordhösten är nedgången kraftig, men det har även kommit färre sökande än motsvarande tid förra året.
 • 2016-04-18

  Så jobbar Migrationsverket för att öka tryggheten på asylboenden

  Migrationsverket genomför nu en stor satsning för att främja tryggheten i asylboenden. Verket har identifierat flera olika åtgärder som tillsammans ska bidra till en tryggare boendesituation. Det handlar bland annat om ökad kompetens och mer samarbete med polisen och andra externa aktörer.
 • 2016-04-15

  De möttes med öppna armar

  Möten mellan nya och gamla invånare kan leda till fantastisk vänskap. När Logal Kako var bostadslös öppnade Adam Cronstedts familj sitt hem för honom. Sedan han flyttade in har diskussionerna kring middagsbordet tagit nya spännande riktningar. I Madelene Bång fann Hoodo Abdi Royman en extramamma. Och den nya tonårsdotterns sätt att vara har fyllt Madelene Bång med extra energi.
 • 2016-04-14

  Drygt 30 miljarder extra till Migrationsverket

  Migrationsverket får kraftigt ökade anslag i år för att hantera det stora antalet asylsökande. Det framgår av det förslag till vårändringsbudget som regeringen presenterade på onsdagen.

Reportage

Medarbetare framför boende

Följ med till asylboendena längst i norr

Runt om i Norrbotten bor det ungefär 4 000 asylsökande. Det är inte ovanligt att de har många mil till någon av verkets stödjepunkter. Hur fungerar det? Följ med Migrationsverkets boendeteam på besök i Vittangi och Svappavaara. Läs mer

Bild av förföljda

Världsdagen för pressfrihet

Tillsammans med fyra av Sveriges nuvarande fristadsförfattare och några av yttrandefrihetens främsta försvarare uppmärksammar Migrationsverket årets världsdag för pressfrihet. Läs mer