För press

Vilka regler gäller för personer som vill bosätta sig i Sverige? Vem kan söka skydd undan förföljelse? Hur bedöms säkerhetsläget i ett visst land? Vad gäller för den som vill arbeta i Sverige? Vad krävs för svenskt medborgarskap?

Dela

Kontakta gärna Migrationsverkets Presstjänst för information och bakgrundssamtal. Vi hjälper även dig som är journalist att komma i kontakt med rätt person för intervjuer och fördjupning i aktuella frågor. På Migrationsverket samlas en bredd av kunskaper och erfarenheter i migrationsärenden. Våra experter och talespersoner bistår gärna med sin expertis.

Nyheter

  • 2014-07-24

    Migrationsverket höjer asylprognosen till 80 000

    Migrationsverket höjer sin prognos över antalet asylsökande till 80 000 i år. Utvecklingen skapar behov av fler boendeplatser i kommunerna. Enligt generaldirektör Anders Danielsson krävs ökade insatser för att ge dem som flyr undan våld och förföljelse ett bra mottagande.
  • 2014-07-21

    Fler afghanska tolkar på plats i Sverige

    I samband med att Försvarsmakten avvecklar truppbidraget i Afghanistan, har nu totalt 49 tidigare anställda tolkar och vakter erhållit stöd på plats eller beviljats uppehållstillstånd och överförts till Sverige. Av de som kommit till Sverige rör det sig om 21 tolkar och två vakter samt deras familjer. Under dagen anlände de sista personerna till Sverige.

Internationella flyktingdagen

Inför internationella flyktingdagen, 20 juni, uppmärksammar Migrationsverket den grupp migranter som ökar kraftigast till Sverige: asylsökande och ensamkommande barn från Eritrea.

Mottagandet av ensam­kommande barn & ungdomar

Aktuell statistik och förteckning över överenskommelser med kommunerna:
Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar