2016-01-08

Färre än 1 500 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 1 478 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 Totalt
Afghanistan 86 79 60 95 62 30 23 435
Syrien 38 54 44 86 60 55 33 370
Irak 32 40 70 43 21 28 21 255
Övriga 52 42 62 107 63 21 71 418
Totalt 208 215 236 331 206 134 148 1 478

Av dessa 1 478 var de senaste sju dagarna 312 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 69 % afghaner.