2016-01-05

Knappt 2 000 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 1 989 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 Totalt
Afghanistan 128 102 62 86 79 60 95 612
Syrien 120 110 57 38 54 44 87 510
Irak 97 53 41 32 40 70 43 376
Övriga 82 108 39 52 42 62 106 491
Totalt 427 373 199 208 215 236 331 1 989

Av dessa 1 989 var de senaste sju dagarna 366 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 68 % afghaner.