2016-01-07

Något fler än 1 500 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 1 529 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 Totalt
Afghanistan 62 86 79 60 95 62 30 474
Syrien 57 38 54 44 86 60 55 394
Irak 41 32 40 70 43 21 28 275
Övriga 39 52 42 62 107 63 21 386
Totalt 199 208 215 236 331 206 134 1 529

Av dessa 1 529 var de senaste sju dagarna 321 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 67 % afghaner.