2016-01-04

Strax under 2 100 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 2 081 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 Totalt
Afghanistan 112 128 102 62 86 79 60 629
Syrien 126 120 110 57 38 54 45 550
Irak 40 97 53 41 32 40 70 373
Övriga 145 82 108 39 52 42 61 529
Totalt 423 427 373 199 208 215 236 2 081

Av dessa 2 089 var de senaste sju dagarna 387 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 71 % afghaner.